Straatfeesten en evenementen Haarlem en Zandvoort

Wil je een evenement, markt of straatfeest organiseren? Dan heb je een vergunning nodig. Het aanvragen en toekennen van de vergunning verloopt via de gemeente. Spaarnelanden heeft veel ervaring met evenementen en helpt je graag.

Zet ons bij­voor­beeld in voor:

  • Het plaat­sen van afvalcontainers;
  • Het opstel­len en laten accor­de­ren van verkeersplannen;
  • Het vrij­hou­den van par­keer­plaat­sen (met bebording);
  • Het leve­ren van het beno­dig­de hek­werk voor straatfeesten;
  • Het plaat­sen van vas­te ver­keers­maat­re­ge­len op eigen grond;
  • Het leve­ren van rub­be­ren mat­ten ter bescher­ming van kabels.

Hier vind je een over­zicht van onze afzet­ma­te­ri­a­len en de huurprijzen.

Meer infor­ma­tie

Wil je meer weten over een straat­feest of een eve­ne­ment orga­ni­se­ren? Neem con­tact op met Spaarnelanden via het con­tact­for­mu­lier of bel 023 - 751 72 00.