Straat- en verkeersmeubilair

Spaarnelanden voert, in opdracht van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, beheer en onderhoud uit aan straatmeubilair. Met straatmeubilair bedoelen we bijvoorbeeld zitbanken, prullenbakken en verkeersborden. Het repareren of vervangen doen we op basis van beeldkwaliteit.

Melden

Kom je straatmeubilair tegen dat stuk, ver­vuild of ver­nield is? Maak er met­een melding van bij de gemeen­te Haarlem of gemeen­te Zandvoort of bel 14023.

Duur­za­me verkeersborden

Waar het kan, doen we duurzaam. Zo is Spaarnelanden een proef gestart met ver­keers­bor­den van twee duur­za­me mate­ri­aal­soor­ten: oli­fan­tengras en swirl.

Voor het ver­keers­bord van oli­fan­tengras werk­ten we samen met Bewe­be BV. Het is het eer­ste bord in Neder­land dat op deze manier is gemaakt. Oli­fan­tengras wordt lokaal gewon­nen rond­om Schip­hol en neemt veel CO2 op. Op de ach­ter­kant kan een 3D-geprint insec­ten­ho­tel of vogel­huis­je wor­den geplaatst. De bor­den kun­nen ein­de­loos gere­cy­cled worden.

Swirl plas­tic is een soort plas­tic dat moei­lijk te recy­clen is. Geluk­kig blijkt het per­fect recycle mate­ri­aal te zijn voor ver­keers­bor­den. Cir­cle­fied en Spaarnelanden werk­ten samen en maak­ten een fris straat­naam­bord van het plas­tic van koel­boxen voor coronavaccins.

De twee bor­den zijn inmid­dels in het Scho­ter­bos te bewon­de­ren. Op dit moment moni­to­ren we hoe ze het doen onder invloed van zon en water. Zo komen we steeds een stap­je dich­ter bij een duur­za­me toekomst.

Lees meer over de ver­keers­bor­den in dit nieuws­ar­ti­kel.