Uitleg moeilijke woorden

Biodiversiteit, ecologie, ecologisch groenbeheer en klimaatadaptie zijn onmisbaar in de natuur. Lees hier meer over wat deze termen precies betekenen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit = alle planten en dieren op aarde.

De term ‘biodiversiteit’ wordt veel gebruikt als het gaat om de natuur. Als je het woord opsplitst in tweeën, wordt de betekenis al meteen een stuk duidelijker. Kijk maar: ‘bio’ staat voor leven en ‘diversiteit’ staat voor de verschillende soorten. Als je het hebt over ‘biodiversiteit’ dan praat je dus over het leven van de verschillende plant- en diersoorten op aarde. Van bacterie tot bloem, van mos tot mens en van eik tot edelhert. Al het leven dus!

Een stukje achtergrondinformatie: biodiversiteit komt voort uit miljoenen jaren evolutie van de aarde. Dieren en planten ontwikkelen zich altijd. Ook worden er elke dag weer nieuwe plant- en diersoorten ontdekt op de wereld. In de ruim 3,5 miljard jaar evolutie zijn er ongeveer 30 miljard plant- en diersoorten ontstaan. Zijn die allemaal nog in leven? Helaas niet. Een flink aantal dieren en planten is weer uitgestorven, denk bijvoorbeeld aan de dinosauriërs. Als we nu praten over ‘biodiversiteit’ dan hebben we het over een klein gedeelte van al het leven op aarde dat ooit is geweest. Namelijk: wat er leeft op dit moment.

Ecologie

Ecologie = een studie van alles dat leeft en groeit.

Het woord ‘ecologie’ wordt gebruikt voor een specifiek vakgebied. Dit vakgebied kun je zien als een soort natuurstudie en de mensen die deze studie doen noemen we ‘ecologen’. Ecologen zijn altijd op zoek naar uitleg en verklaringen voor de rijkdom aan planten en dieren in een bepaald gebied. Ze willen weten hoe de relatie tussen plant of dier en hun omgeving is en vragen zich bijvoorbeeld af waar dieren hun eten vandaan halen. Of hoe het kan het dat er ineens een groep bijzondere bloemen boven op een berg groeit.

Ook zijn ecologen ervan overtuigd dat verschillende diersoorten niet zomaar verschijnen of verdwijnen; er is altijd een onderliggende reden. Ecologen gaan op zoek naar die reden. Waarom komen weidevogels steeds minder voor op het platteland? Of wat is het verband tussen water in een gebied en het groeien van moerasplanten? En helpt het om een verdroogd gebied nat te maken en zo de natuur weer tot leven te brengen? Ecologie onderzoekt dus dier, plant en de omgeving. Eigenlijk alles wat er in een bepaald gebied leeft én groeit.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptie = aanpassen aan het klimaat.

Het woord ‘adaptie’ betekent aanpassing. Klimaatadaptie is dus de mate waarin een omgeving zich kan aanpassen aan het klimaat. Als het op een bepaalde plek warmer wordt, zoals op de Noordpool, overleven de diersoorten dit dan? Een verandering van klimaat kan namelijk grote problemen als gevolg hebben. Zeker voor de planten en dieren die in het gebied wonen. De gevolgen van klimaatverandering zijn overal ter wereld merkbaar. Ook in Nederland krijgen we steeds vaker te maken met droge periodes, grote verschillen in temperaturen en extreme regenval. Dit zijn tekenen van uitputting van de aarde. Het is belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Door ons steentje bij te dragen kunnen we hopelijk voorkomen dat de klimaatproblemen in de toekomst nog erger worden.

Spaarnelanden zet zich dagelijks in om maatregelen te nemen tegen dit veranderde klimaat. Maar iedereen kan de natuur een handje helpen. Hoe klein de handeling ook lijkt (een (gevel)tuintje aanleggen, afval scheiden, overstappen naar 100% groene energie, zonnepanelen nemen, een plastic flesje oprapen van straat): alle beetjes helpen. En hoe meer mensen er meedoen, hoe meer kans we hebben op een gezonde aarde voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ecologisch groenbeheer

Ecologisch groenbeheer = het beheer van alle planten en dieren in een gebied.

Ecologisch groenbeheer is het beheer van al het groen in een bepaalde omgeving. Denk aan het onderhouden, maaien, snoeien, aanpassen en verzorgen van een gebied. En daarbij staan de planten en dieren en hun leefomgeving op nummer één. Als je spreekt over ecologisch groenbeheer dan wordt een gebied onderhouden en aangepast naar de leefomgeving van de planten en dieren die er wonen.

Een voorbeeld van ecologisch groenbeheer is ecologisch bermbeheer. Mooie bermen vol met bloemen, kruiden en insecten. Het zorgen voor zo’n vruchtbare berm valt onder ecologisch groenbeheer. Andere voorbeelden zijn het onderhouden van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van broed- en schuilplaatsen voor dieren.