Plaagplanten

Plaagplanten richten veel schade aan. Bloemen, planten en dieren die van nature in een bepaald gebied voorkomen (inheemse flora en fauna), hebben veel last van plaagplanten. Spaarnelanden houdt de groei van deze lastpakken onder controle.

Wat zijn plaagplanten?

Plaagplanten zijn exotische plantensoorten die buiten hun oorspronkelijke leefomgeving zijn gaan rondzwerven. Ze verdringen vaak de oorspronkelijke planten en dieren en zorgen zo voor een afname van de biodiversiteit. Sommige soorten veroorzaken zelfs problemen voor de volksgezondheid. Daarom zijn in de Wet natuurbescherming regels opgenomen over plaagplanten om oorspronkelijke soorten te beschermen.

Herkennen

De ambrosia, berenklauw en Japanse duizendknoop zijn voorbeelden van plaagplanten die voorkomen in en rondom Haarlem en Zandvoort.

Melden

Heb je een plaagplant ontdekt? Neem contact op via de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort.

In Nederland komen er drie ambrosiasoorten voor: alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.), zandambrosia (Ambrosia psilostachya) en driedelige ambrosia (Ambrosia trifida). Ze bloeien van eind augustus t/m oktober. De planten behoren tot de Composietenfamilie en zijn oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika.

In Nederland komt de Ambrosia voornamelijk voor in tuinen. Dit komt doordat vogelvoer vervuild kan zijn met Ambrosiazaden. Maar de plant kan ook voorkomen op bouwterreinen, fabrieksterreinen, bermen en havens.

Bestrijden

Ambrosia staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Bovendien is Ambrosia in andere Europese landen, waaronder Duitsland, uitgegroeid tot een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten. Dat betekent dat de oogst van o.a. aardappelen- en groenteteelten slechter zijn dan normaal. Als we de plant niet bestrijden, kan dit ook in Nederland een gevolg zijn.

De meest effectieve manier van bestrijden is het handmatig uittrekken van de plant, dus met wortel en al. Dit doet Spaarnelanden in augustus en september, nadat we nauwkeurig in kaart hebben gebracht waar de plant veel voorkomt. Spaarnelanden bestrijdt de Ambrosia ook door te maaien. Dit gebeurt in juni, juli, september en oktober.

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een één tot drie meter hoge plant uit de schermbloemfamilie. Hij heeft een groot, wit bloeischerm en komt van oorsprong uit Zuidwest-Azië. De plant groeit vooral op vochtige, voedselrijke en zandige tot kleiige bodems. Denk bijvoorbeeld aan bermen, dijken, spoordijken, geluidswallen, braakliggende terreinen, stadsplantsoenen, parken en waterkanten.

Bestrijden

Door de berenklauw kunnen andere bloemen en planten in hetzelfde gebied niet groeien. Bovendien bevat het sap van de plant de stof ‘furocumarine’. Sommige mensen krijgen, van de combinatie van het sap van de Berenklauw en zonlicht, een allergische reactie: rode vlekken en/of blaren. De blaren verdwijnen meestal binnen een week.

Spaarnelanden bestrijdt berenklauwen handmatig door ze ondergronds weg te steken. Dit doen we in maart, april, juni, augustus en oktober, nadat we in kaart hebben gebracht waar ze veel voorkomen. Spaarnelanden bestrijdt berenklauwen ook door te maaien. Dit gebeurt in juni, juli, september en oktober.

In Nederland komen verschillende soorten duizendknoop voor, waarvan er drie worden aangeduid als de Japanse duizendknoop: de Japanse -, Sachalinse – en Boheemse duizendknoop. De duizendknoop verdringt en overgroeit andere plantensoorten. De plant kan schade veroorzaken aan straten, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortels.

Bestrijden

Om deze hardnekkige plaagplant te bestrijden zet Spaarnelanden een combinatie van technieken in. Soms worden ze handmatig of machinaal met wortel en al uit de grond getrokken. In andere gevallen wordt er gemaaid of elektrocutie toegepast. In andere gevallen wordt de plant met grond en al uitgegraven en afgevoerd gemaaid of wordt elektrocutie toegepast. Daarbij wordt de plant meerdere keren per jaar aan een hoge stroomspanning blootgesteld. Ook kan de plant en/of het wortelstelsel worden afgedekt. De plant stikt dan en sterft af.

Door een combinatie van deze methoden in te zetten kan de plant worden teruggedrongen. Het compleet verwijderen is vaak niet mogelijk. In sommige gemeenten wordt de Japanse duizendknoop met een chemisch middel bestreden (Ultima). In de gemeente Haarlem en Zandvoort is dit alleen voor particulieren toegestaan.

Duizendknoop in de tuin

Heb je een Japanse duizendknoop in de tuin? Maai de plant dan helemaal af tot op de grond, of graaf hem voorzichtig uit. Herhaal dit elke twee tot vier weken. Zo raakt de plant uitgeput en na tijdje komt hij helemaal niet meer terug. In gemeente Haarlem en Zandvoort is het voor particulieren ook toegestaan om het bestrijdingsmiddel Ultima te gebruiken.

Tips:

  • Verwijder altijd het maaiafval van de Japanse duizendknoop. Zo kan de plant zich niet opnieuw verspreiden.
  • Bied het maaiafval (dus: de plant zelf en de aarde eromheen) niet aan als groenafval, maar als restafval. Daarmee voorkom je verdere verspreiding.
  • Heb je veel aarde en maaiafval? Vraag dan een hovenier om het af te voeren of bestel een afzetcontainer bij een particulier bedrijf.
  • Aarde mag niet naar het Milieuplein van Spaarnelanden worden gebracht.