Onkruid

Onkruid met gif bestrijden is niet alleen slecht voor het milieu, ook dieren en planten worden er ziek van of sterven zelfs. Spaarnelanden bestrijdt onkruid daarom zonder chemische middelen en op een milieuvriendelijke manier. Samen met de gemeente Haarlem en Zandvoort hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit van het omgevingsbeeld.

Milieuvriendelijk

Hoe werkt dat in de prak­tijk, mili­eu­vrien­de­lijk bestrij­den? Spaarnelanden behan­delt onkruid met heet water en hete lucht. Het boven­grond­se deel van de plant ver­dort en de wor­tel van het plant­je raakt na meer­de­re behan­de­lin­gen uit­ge­put. Daar­naast zet­ten we veeg- en bor­stel­ma­chi­nes in om onkruid, zand en ander vuil weg te halen. Op die manier ver­dwijnt de voedingsbodem.

In gemeen­te Haarlem wor­den ook wijk­teams inge­zet die mee­wer­ken aan het bestrij­den van onkruid. Zij ver­wij­de­ren onkruid door te schof­fe­len, maar ook machi­naal met bos­maai­ers en hand-onkruidborstelmachines.

Zelf onkruid bestrijden

Om onkruid tegen te gaan, doen we ook een beroep op inwo­ners en bedrij­ven. Draag actief bij aan een scho­ne en vei­li­ge woon­om­ge­ving door onkruid te ver­wij­de­ren. Help je mee?

Tips:

 • Door regel­ma­tig te vegen, ver­dwijnt de voe­dings­bo­dem en krij­gen onkruid, algen (groe­ne aan­slag) en mos wei­nig kans om te groeien.
 • Kruipt het onkruid toch tus­sen de tegels door? Ver­wij­der het met de hand of met een krabbertje.
 • Er zijn ook een aan­tal han­di­ge huis­houd­mid­del­tjes waar­mee je onkruid gemak­ke­lijk ver­wij­dert. Wat dacht je van: 
  • Schoon­maak­azijn, bij­voor­beeld om groe­ne aan­slag te ver­wij­de­ren. Doe wat azijn in een spuit­fles en sproei het over de groe­ne ste­nen en tegels. Laat het even intrek­ken en schrob de opper­vlak­te nu schoon met een bezem. Of spoel het af met water.
  • Azijn gebruik je ook voor het ver­wij­de­ren van klein onkruid.
  • Soda. Groe­ne aan­slag op steen of hout ver­wij­der je ook met een sop­je van soda. Gewoon te koop bij de mees­te super­mark­ten en natuurvriendelijk.
  • Heet water. Giet sim­pel­weg kokend water over het onkruid tus­sen de voegen.

Let op! Boven­staan­de tips moet je wel een paar keer her­ha­len, voor­dat het onkruid hele­maal weg is.