Oevers en Groen

Spaarnelanden houdt zich ook bezig met het beheer van onkruid en plaagplanten. We maaien oeverbegroeiing en onkruid bestrijden we op een milieu- en diervriendelijke manier.

Oevers

Tussen twee tot vier meter vanaf de waterlijn, afhankelijk van de breedte van de groenstrook, worden de oevers in Haarlem jaarlijks door Spaarnelanden gemaaid. Rondom zitbanken en afvalbakken wordt drie keer per jaar gemaaid. Ook verkeersgevaarlijke plekken maaien we vaker. Dit is voor de veiligheid.

Natuurlijke oevers

Spaarnelanden maait ook natuurlijke oevers. Deze vind je bijvoorbeeld langs de noordzijde van de Jan Gijzenkade, tussen de Rijksstraatweg en de Vondelweg, en langs het fietspad vanaf de Pim Mulierlaan naar Santpoort, langs de Delft. De natuurlijke oevers verbeteren de waterkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving. Ze zorgen voor een ideaal leefklimaat voor dieren en planten.

Maailocaties

Waar maait Spaarnelanden oevers in Haarlem?

De Delft

 • Tussen het fietspad en de bomenrij: 2x per jaar, in juni en september.
 • Tussen de bomenrij en 1 m vanaf de waterlijn: tussen 1 oktober en 1 november.

Jan Gijzenvaart

 • Onderste 4 m vanaf de eerste meter, gerekend vanaf de waterlijn: 1x per jaar, in oktober.
 • Tussen de verharding en de bovenlijn van de onderste 4 m: 2x per jaar, in juni en oktober. Booteigenaar en last bij het aanmeren? Neem contact op met de Havendienst.

De Delft bij de IJsbaan

 • Onderste strook van 4 m, gerekend vanaf het water: 1x per jaar in oktober
 • Strook gras tussen de verharding en de bovenlijn van de onderste 4 m: 2x per jaar, in juni en oktober.

Overige oeverbegroeiing in Haarlem

 • Niet alle oeverbegroeiing in de bermen is even breed. Daarom kan er geen breedtemaat worden vastgesteld voor de onderste groenstrook die 1x per jaar in oktober wordt gemaaid. We gaan uit van een minimale strook van 2m tot een maximale strook van 4m (afhankelijk van de totale breedte van de berm).
 • De strook daarboven, tot aan de verharding, wordt 2x gemaaid door de trekker en maai-laadwagen van Spaarnelanden. Dit gebeurt in juni en oktober.
Oevers

Tussen twee tot vier meter vanaf de waterlijn, afhankelijk van de breedte van de groenstrook, worden de oevers in Zandvoort jaarlijks door Spaarnelanden gemaaid. Rondom zitbanken en afvalbakken wordt drie keer per jaar gemaaid. Ook verkeersgevaarlijke plekken maaien we vaker. Dit is voor de veiligheid.

Maailocaties

Waar maait Spaarnelanden oevers in Zandvoort?

 • Bij de sportvelden
 • Vijverduinwijk
 • Martinus Nijhoffstraat