Haarlem groener

Voel je je betrokken bij de wijk, omgeving en je medemens? Zet je dan vrijwillig in voor de buurt. Dit noemen we (burger)participatie. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een schoonmaakactie in de wijk of het adopteren van een groenstrook of boomspiegel. Of doe mee met het vergroenen van je wijk, door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met je eigen tuin. We bieden tijdelijk een tegeltaxi service aan om je een handje te helpen met het ophalen van je tegels. 

Tegels eruit, planten erin!

Bij het ver­groe­nen van je tuin houd je mis­schien tuin­te­gels over die je niet meer gebruikt. Gedu­ren­de de zomer bie­den we de moge­lijk­heid om tegels gra­tis op te laten halen met de Tegel­taxi. Op dit moment is dit helaas niet moge­lijk. Wel kun je de tegels weg­bren­gen naar het Milieuplein.

Doe je mee aan het NK Tegel­wip­pen? Dan zor­gen wij ook dat de de tegels gemeld wor­den op de site van het NK Tegel­wip­pen. Tegels eruit, planten erin!

Groen­strook adopteren

Via Spaarnelanden kun je een groen­strook in de buurt van je woning adop­te­ren. Ide­aal voor bij­voor­beeld een klei­ne bloe­men­tuin. Samen bekij­ken we of de groen­strook geschikt is voor adop­tie en beden­ken we een plan.

Boom­spie­gel

Een boom­spie­gel is een stuk­je grond rond­om de stam van een boom. Ide­aal voor extra beplan­ting. Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem mogen zelf aan de slag in een boom­spie­gel in de straat. Fleur jij de buurt op met een kleur­rij­ke mini-tuin?

Gevel­tuin

Wil je een gevel­tuin aan­leg­gen? Of gaat jouw groe­ne hart snel­ler klop­pen van het adop­te­ren van een groen­strook? Bekijk de spel­re­gels.

Vra­gen?

Heb je hulp nodig bij de inrich­ting van een gevel­tuin, groen­strook of boom­spie­gel? Iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 13:00 tot 15:00 uur zijn de hove­niers van NME beschik­baar tijdens het Groen spreek­uur.

Haarlem kleurt groener

Op Haarlem kleurt groener lees je wat je als Haar­lem­mer nog meer kunt doen om mee te wer­ken aan een groe­ne en kli­maat­be­sten­di­ge stad.