Zelf strooien

Hoe maak je jouw leef­om­ge­ving zo vei­lig moge­lijk bij gladheid?

  • Schuif of veeg vers geval­len sneeuw weg van je stoep of opgang.
  • Strooi zout op plek­ken waar veel men­sen lopen of rijden.
  • Strooi zand op glad­de plek­ken waar wei­nig men­sen lopen of rijden.
  • Wist je trou­wens dat je strooi­zout al kunt strooi­en voor­dat het glad is?

Voor de inwo­ners van Haarlem ligt er gra­tis strooi­zout klaar op het Milieuplein. Zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem wel zelf een emmer of plas­tic zak én schep mee.