Fietspaaltjes en zoutkisten

De paal­tjes die wor­den gebruikt om fiets­pa­den af te slui­ten voor auto’s (fiets­paal­tjes), wor­den tijdens het win­ter­sei­zoen door ons weg­ge­haald. Zo blij­ven de fiets­pa­den goed toe­gan­ke­lijk voor strooimachines.

In Haarlem plaatst Spaarnelanden in novem­ber zout­kis­ten bij de mees­te brug­gen. Brug­gen wor­den name­lijk snel glad bij vorst. De kis­ten zijn gevuld met zout. Bij glad­heid kan er met de hand op de brug wor­den gestrooid. Dit doet Spaarnelanden, maar ook inwo­ners van Haarlem mogen dit zelf doen.

In Zandvoort plaatst Spaarnelanden zout­kis­ten op moei­lijk bereik­ba­re en belang­rij­ke loca­ties, zoals trap­pen, basis­scho­len, bejaar­den­te­hui­zen en ook bij de Red­dings­bri­ga­de. Inwo­ners mogen dit zout gebrui­ken om zelf te strooien.

Zijn de zout­kis­ten leeg of stuk? Meld het hier voor Haarlem en hier voor Zandvoort.