Afvalscheiding Zandvoort

Inmiddels is de laatste container geplaatst en het Duurzaam Afval Beheer plan afgerond. Lees hier meer over.

Met het Duurzaam Afval Beheer plan, dat begin 2021 van start ging, zet de gemeente Zandvoort de komende jaren in op betere afvalscheiding waardoor meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en de hoeveelheid restafval afneemt. Daarom zijn er het afgelopen jaar meer containers voor verschillende afvalstromen geplaatst en is de manier waarop inwoners hun afval aanbieden veranderd.

Gele huisvuilzakken

Nu alle containers zijn geplaatst verdwijnen de gele huisvuilzakken. In de Schelpenstraat zijn de gele huisvuilzakken op maandag 7 februari 2022 voor het laatst opgehaald. De gele huisvuilzakken in het centrum haalt Spaarnelanden voor het laatst op maandag 14 februari op. Inwoners kunnen hun restafval hierna alleen nog weggooien in de nieuwe restafvalcontainers. Eventuele overgebleven gele zakken kunnen inwoners gebruiken om hun restafval in de restafvalcontainer te gooien.

Welk afval hoort waar?

Wil je weten in welke container welk afval hoort of waar de dichtstbijzijnde container staat om je afval te scheiden? Dit zoek je makkelijk op in de afvalwijzer.

Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen?

In onderstaande bestanden staan veelgestelde vragen over het Duurzaam Afval Beheer plan: