Melding doen gemeente Zandvoort

Bij Spaarnelanden kunt u alleen direct een melding doen over afval. Kies hiervoor ÊÊn van de onderwerpen in het formulier.

U kunt een melding doen over

  • Ondergrondse/bovengrondse container > schade aan een container, een defecte container of een container die lang vol zit.
  • Rolemmers > kapotte, vermiste en niet geleegde rolemmers, het aanvragen of omruilen van een rolemmer of het reiniging van uw rolemmer.
  • Gele huisvuilzakken > aanvraag gebruik gele huisvuilzakken of het afhalen van de zakken.Gele huisvuilzakken die niet zijn opgehaald. 
  • Grof huishoudelijk afval > niet opgehaald grof huishoudelijk afval, Grof huishoudelijk afval waar Klein Chemisch Afval bij is aangetroffen en Illegale stortingen.
  • Afval naast een container > afval/vuilniszakken op plekken waar het niet hoort te liggen.
  • Kadavers

Melding openbare ruimte

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, verkeersborden, riolering of omgevallen bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeente Zandvoort via www.zandvoort.nl (klik vervolgens op 'MELDING DOEN') of via telefoonnummer 14023.
Wij vragen uw gegevens, zodat wij per e-mail kunnen reageren. Wilt u dit liever niet, dan kunt u ook anoniem melden. In beide gevallen zetten wij uw melding in ons meldingensysteem en gaan ermee aan de slag.
Mijn melding gaat over*:

U kunt direct bij Spaarnelanden terecht voor meldingen over afval. Voor overige meldingen kunt u terecht bij gemeente Zandvoort via www.zandvoort.nl, klik vervolgens op 'MELDING DOEN'.
Als u een foto heeft van de situatie kunt u deze meesturen.
Geef hier een duidelijke omschrijving van de situatie. Voeg de locatie toe wanneer nodig.