Afvalscheidingsplan Zandvoort

Het Duurzaam Afval Beheer (DAB) plan is het beleidsplan van de gemeente Zandvoort waarin een aantal maatregelen staat aangekondigd om meer inwoners te stimuleren afval te scheiden. . Op deze manier wil de gemeente dat meer waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic en glas opnieuw gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid restafval afneemt. De waardevolle grondstoffen zamelt Spaarnelanden voor de gemeente in.

Alle wijzigingen vindt u in het nieuwsbericht 'Wat gaat er veranderen in Zandvoort'. 

Waarom is dat belangrijk?

Ieder jaar produceren de inwoners van de gemeente Zandvoort ongeveer 260 kilo restafval per inwoner. Dat zijn zo’n 65 volle vuilniszakken per inwoner. De gemeente wil de hoeveelheid restafval verminderen naar 155 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat zijn ruim 38 volle vuilniszakken.

Daarom willen we afval meer scheiden en de grondstoffen uit afval meer hergebruiken. Dat is haalbaar, want ons restafval bestaat nu uit ruim 85% herbruikbare grondstoffen zoals plastic, papier en glas. Een deel van ons afval scheiden we al. Maar er ligt een enorme kans om dit nog beter te doen. 

Op dit moment worden veel waardevolle grondstoffen samen met het restafval verbrand en gaan hiermee verloren. Dit terwijl het verbranden van afval de meest milieubelastende manier van verwerken is en het hergebruiken van grondstoffen zorgt voor een beter milieu. 

Afval = een grondstof

Door afval goed te scheiden, kunnen we grondstoffen hergebruiken. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof. Van gft-afval en etensresten wordt bijvoorbeeld compost gemaakt en van lege flessen schoonmaakmiddel worden broodtrommels en tuinstoelen gemaakt. Zo krijgt uw afval een nieuw leven. 

Elke kilo telt

In Zandvoort scheiden we ons afval. Laat u uw papier, plastic, gft meetellen? Ga ook afval scheiden, want… elke kilo telt!

Wist u dat?
- Gft-afval is een waardevolle grondstof. Er wordt compost en groen gas van gemaakt.
- Verpakkingsglas is eindeloos recyclebaar.
- Van 15 kilo oud papier kunnen 250 nieuwe Donald Ducks worden gedrukt.