Straat- en verkeersmeubilair

Spaarnelanden voert, in opdracht van de gemeente Haarlem, beheer en onderhoud uit aan straatmeubilair. Onder straatmeubilair verstaan we o.a. zitbanken, prullenbakken en verkeersborden.

Het repareren of vervangen van straatmeubilair wordt gedaan op basis van beeldkwaliteit.

Heeft u geconstateerd dat straatmeubilair in de gemeente Haarlem stuk, vervuild of vernield is? Dan kunt u hier melding van maken bij de gemeente Haarlem via deze link of via telefoonnummer 14023