Speelvoorzieningen

Spaarnelanden voert, in opdracht van de gemeente Haarlem, beheer en onderhoud aan speelvoorzieningen uit om deze op een duurzame, functionele en veilige manier in stand te houden.

Speeltoestellen en valondergronden van de gemeente Haarlem worden meerdere keren per jaar geïnspecteerd op slijtage, functionaliteit en veiligheid. Naar aanleiding van de inspecties worden reparaties uitgevoerd.

Melden

Mocht u zelf schade, vandalisme of een gevaarlijke situatie signaleren op een speelplek, dan kunt u hier melding van maken bij de gemeente Haarlem via deze link of via telefoonnummer 14023.