Grijze restafvalcontainers

Een grijze container (kliko, rolemmer) is bestemd voor restafval. De container hoort bij de woning en dient bij vertrek voor de volgende bewoner te worden achtergelaten.

De grijze container blijft eigendom van Spaarnelanden en wordt aan huis geleegd; de inzameldagen zijn te vinden via www.mijnafvalwijzer.nl. Het is toegestaan een herkenningsteken in de vorm van een huisnummer of postcode aan te brengen op de container.

Aanbiedregels

  • Bied de restafvalcontainer met gesloten deksel aan, om morsvuil te voorkomen.
  • Bied de container de avond voor de inzameldag vanaf 21.00 uur en uiterlijk vรณรณr 7.30 uur op de inzameldag aan.
  • Plaats nooit afval naast de container, dit trekt ongedierte aan.
  • Bied de restafvalcontainer regelmatig aan, hiermee voorkomt u stankoverlast.
  • Plaats de container met wielen en handvat richting de weg.

Welk afval hoort in de restafvalcontainer?

In de restafvalcontainer hoort restafval. Dit is al het afval dat overblijft, na het scheiden van het recyclebare afval.

Verdwenen container

Indien de container is verdwenen, kan het zijn dat de betreffende container per ongeluk is meegenomen door een buurtbewoner. Wanneer dit niet het geval is, kunt u een vervangende container aanvragen via het contactformulier, met de vermelding dat het gaat om een verdwenen container.

Kapotte container

Indien de container is beschadigd, kan er een nieuwe container worden aangevraagd via het contactformulier, met vermelding van de reden en oorzaak. Als na beoordeling blijkt dat de schade is ontstaan ten gevolge van (normale) slijtage, of door schuld van Spaarnelanden, wordt er kosteloos een vervangende container verstrekt. Als na beoordeling blijkt dat de schade door eigen toedoen is ontstaan, worden er kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 50,00 voor een container van 140 liter en € 55,00 voor een container van 240 liter.

Wisseling container

Indien een container omgewisseld dient te worden, kunt u dit aanvragen via het contactformulier, met vermelding van de reden. Als de container voor wisseling in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat deze beschadigd of stuk is, wordt er een nieuwe container geleverd. De nieuwe container kan thuis worden afgeleverd, of opgehaald worden bij Spaarnelanden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 uur, aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem. U kunt de voorkeur van levering op het contactformulier vermelden. Aan het omwisselen van een container zijn geen kosten verbonden.

Extra container 

Voor het aanvragen van een extra container kunt u gebruik maken van het contactformulier, met vermelding van de reden. De kosten bedragen € 50,00 voor een extra container van 140 liter.

Reiniging container

Voor de reiniging van de container dient de bewoner zelf te zorgen. Het is raadzaam om een schoonmaakbedrijf in te huren, dat is gespecialiseerd in de reiniging van containers.