Japanse duizendknoop

In Nederland komen diverse soorten duizendknoop voor, waarvan er drie worden aangeduid als Japanse duizendknoop, namelijk Japanse -, Sachalinse - en Boheemse duizendknoop. Deze laatste is een kruising tussen de Japanse en Sachalinse duizendknoop en wordt ook wel bastaardduizendknoop genoemd. Daarnaast is er nog een aantal kruisingen tussen deze verschillende soorten.

Waarom bestrijden?

De duizendknoop verdringt en overgroeit andere plantensoorten. Daarnaast moeten locaties waar duizendknoop groeit meestal vaker dan normaal gemaaid worden en ook kan de soort schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

Manier van bestrijding

Spaarnelanden bestrijdt de Japanse duizendknoop door te maaien. Dit gebeurt in de periode mei t/m oktober. Bij een klein aantal planten worden deze met wortel en al handmatig uit de grond getrokken. Hiermee wordt de plant uitgeput, maar deze gaat niet weg. In sommige gemeenten wordt de Japanse duizendknoop met een chemisch middel bestreden (Ultima). In de gemeente Haarlem is dit alleen voor particulieren toegestaan.


Wat kunt u zelf doen?

Heeft u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Maai de plant dan tot op de grond af. Herhaal dit vervolgens om de 2 tot 4 weken. Zo raakt de plant uitgeput. De duizendknoop komt dan na verloop van tijd niet meer terug. In gemeente Haarlem is het voor particulieren ook toegestaan om het bestrijdingsmiddel Ultima te gebruiken. Verwijder wel het maaiafval. Dan kan de plant zich niet opnieuw verspreiden.

Bied het maaiafval, zoals de plant zelf en aarde eromheen, als restafval aan. Bied het niet aan als groenafval! Door het als restafval aan te bieden, voorkomt u verdere verspreiding. Als u grote hoeveelheden aarde met maaiafval erin kwijt wil, kunt u het beste een hovenier raadplegen of een afzetcontainer bestellen bij een particulier bedrijf. U kunt geen aarde naar het Milieuplein brengen.