Berenklauw

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een één tot drie meter hoge plant uit de schermbloemfamilie met een groot wit bloeischerm. Van oorsprong komt de plant uit Zuidwest-Azië. De plant groeit in milieus met vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems. Vaak zijn dit bermen, dijken, spoordijken, geluidswallen, braakliggende terreinen, stadsplantsoenen, parken en waterkanten.

Waarom bestrijden?

Berenklauwen weerhouden andere bloemen en planten ervan om in hetzelfde gebied te groeien. Daarnaast kunnen berenklauwen blaren veroorzaken als ze in contact komen met mensen. Het sap van de plant bevat de stof furocumarine. Die stof kan onder invloed van ultraviolet licht (zonlicht) op de menselijke huid een chemische reactie teweeg brengen. Bij mensen, die daar gevoelig voor zijn, kunnen onder invloed van het zonlicht na enige uren rode vlekken en/of blaren optreden. Over het algemeen verdwijnt de blaar na enige tijd vanzelf, meestal binnen een week.

Manier van bestrijding

Spaarnelanden bestrijdt berenklauwen handmatig door ze ondergronds weg te steken. Dit wordt gedaan in april, juni, augustus en oktober aan de hand van een inventarisatie (schouwen), en/of naar aanleiding van melding van inwoners. Spaarnelanden bestrijdt berenklauwen ook door te maaien. Dit gebeurt in juni, juli, september en oktober.