Ambrosia

In Nederland komen drie ambrosiasoorten voor: alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.), zandambrosia (Ambrosia psilostachya) en driedelige ambrosia (Ambrosia trifida). Deze bloeien van eind augustus tot en met oktober. De planten behoren tot de Composietenfamilie en zijn oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika.

In Nederland komt de Ambrosia voornamelijk voor in tuinen, door het strooien van vogelvoer dat vervuild is met Ambrosiazaden. Omdat Ambrosia met name op verstoorde grond voorkomt en met machines getransporteerd kan worden, kan de plant ook voorkomen op bouwterreinen, fabrieksterreinen, bermen en havens.

Waarom bestrijden?

Ambrosia staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Bovendien is Ambrosia in andere Europese landen, waaronder Duitsland, uitgegroeid tot een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten. Daar veroorzaakt Ambrosia slechtere oogsten in onder andere de aardappelen- en vollegronds groenteteelten. In Nederland kan dit risico ook ontstaan.

Manier van bestrijding

Bij een klein aantal planten is de meest effectieve bestrijdingsmethode het handmatig uittrekken van de planten met wortel en al. Dit wordt gedaan in augustus en september aan de hand van een inventarisatie (schouwen) en naar aanleiding van melding van inwoners. Spaarnelanden bestrijdt ambrosia ook door te maaien. Dit gebeurt in juni, juli, september en oktober.