Plaagplanten

De schade die plaagplanten kunnen aanrichten is groot. Ze zijn een aanslag op bloemen, planten en dieren die van nature in een gebied voorkomen (inheemse flora en fauna) en kunnen riskant zijn voor de volksgezondheid. Daarom houdt Spaarnelanden de groei van plaagplanten, in opdracht van de gemeente Haarlem, onder controle.

Wat zijn plaagplanten?

Plaagplanten zijn exotische plantensoorten die buiten hun oorsprongsgebied zijn geïntroduceerd, de inheemse flora en fauna verdringen en daarmee veel schade veroorzaken. Ze zorgen voor verlies aan biodiversiteit en sommige soorten veroorzaken zelfs problemen voor de volksgezondheid. De Flora- en Faunawet beschermt biodiversiteit tegen plaagplanten.

Wat als u een plaagplant ontdekt?

Als u een plaagplant ontdekt, kunt u het beste contact opnemen met Spaarnelanden via ons contactformulier of via 023 - 7517 200.