De roek

  • Soort: DE ROEK (Corvus frugilegus L.)
  • Familie: Kraaiachtigen (Corvidae)
  • Orde: Zangvogels (Passeriformes)

De roek

De roek is ongeveer even groot als de zwarte kraai en leeft gewoonlijk in grote zwermen. De roek is herkenbaar aan de waggelende en hippende loop. Roeken zijn circa 46 centimeter groot en vallen op door de bleekwitte vlek bij de kale snavelbasis. De snavel is vrij lang en recht. Het verenkleed is glanzend en zwart. Ook zijn de roeken in het bezit van zogenaamde broekveren; dit zijn losse afhangende veren op de dijen.

Waar te vinden?

De roek is een luidruchtige vogel die zich vaak bevindt bij hoge gebouwen en dan vaak in bosjes of langs bosranden. Roeken broeden in kolonies en in de winter zoeken ze gezamenlijk naar voedsel.

Hoe te bestrijden?

De roek is een wettelijk beschermde vogel. Het is niet toegestaan om de roek te schieten, te vangen of om hun eieren uit de nesten te halen. Als er toch een bestrijding van roeken moet worden uitgevoerd, is dit alleen toegestaan door gediplomeerde professionals die over een vakbekwaamheidsbewijs beschikken.

De sporen van roeken zijn vaak te vinden in gazons en grasvelden; daar zijn ze op zoek naar insectenlarven (vooral engerlingen en emelten). Om de roeken te weren, moet ervoor gezorgd worden dat de zwermen nergens rustig kunnen verblijven. Door het laten horen van angstkreten van roeken kunnen de zwermen verdreven worden. Ook kunnen er kunststof roeken opgehangen of neergezet worden om de zwermen te weren.