De meeuw

  • Soort: DE MEEUW (Corvus monedula L.)
  • Familie: Zeevogels (Laridae)
  • Orde: Steltloperachtigen (Charadriiformes)

De meeuw

Van oorsprong is de meeuw een kustvogel. Het zijn middelgrote vogels en te herkennen aan de witte of grijze kleur met zwarte tekeningen. Kenmerkend is het schrille geluid dat ze maken. De snavel is stevig en vrij lang. Meeuwen hebben zwemvliezen aan hun poten. Door de jaren heen is de meeuw verder de stedelijke gebieden ingetrokken en hebben ze zich aangepast aan de mens en leven in deze omgeving. Ze eten veelal aas en levende prooien en vinden hun voedsel in parken, op markten, kinderboerderijen en pleinen waar voedsel rondslingert of waar dieren worden gevoederd. Ze gebruiken hun sterke snavels om verpakkingen of afvalzakken open te scheuren. Onder gunstige omstandigheden kunnen meeuwen meer dan tien jaar oud worden.

De meeuw leeft in kolonies waar ze ook hun nesten bouwen. Hierbij veroorzaken zij de nodige (geluids)overlast. Per keer leggen meeuwen twee tot drie gespikkelde eieren in plantaardig materiaal. De donzige jongen verlaten al vrij snel na de geboorte het nest.

Hoe te bestrijden?

Meeuwen zijn beschermde vogels waardoor ze niet vrij bestreden mogen worden. Preventieve maatregelen zijn wel te nemen. Daarbij gaat het vooral om het schoonhouden van de stad en het regelmatig ophalen van afval. Het aanbrengen van wering op daken kan helpen om de overlast te voorkomen. Verder kan nestbeheer uitkomst bieden om het aantal jongen terug te dringen. Bij overlast kan het best contact opgenomen worden met de gemeente om de situatie te bespreken en te bezien wat er al gedaan wordt en mogelijk nog meer gedaan kan worden.