De bij

  • Soort: DE BIJ (Apis mellifera L.) 
  • Familie: Bijen (Apidae) 
  • Orde: Vliesvleugeligen (Hymenoptera).

De bij

De bij komt in ons gehele land voor en leeft in volken. Soms leven de bijen ook in verwilderde kolonies, maar deze bijen worden niet oud. Gedurende het gehele zomerseizoen vliegen de bijen rond. De bijen kun je herkennen aan de bruine kleur. De werksters van de bijen zijn ongeveer 1,2 centimeter de mannetjes (darren) ongeveer 1,5 centimeter en de koningin is 1,8 centimeter. Als de jonge koninginnen zich in het nest hebben ontwikkeld, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen. Het hele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in de korf of de kast. Tegen de herfst, als er geen bevruchtingen van de koninginnen meer plaatsvinden, worden de mannetjes door de werkster gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij sterven door een hongerdood. 

Waar te vinden?

Het voedsel van de bijen bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen, waarmee ook de larven gevoed worden. De schade die bijen veroorzaken kunnen hinderlijk van aard zijn indien de zwermen op ongelukkige plaatsen gaan zitten (bijvoorbeeld op bomen en schoorstenen). 

Hoe te bestrijden? 

Bijen zijn nuttige dieren. Zij werken mee aan de bestuiving van planten en cultuurgewassen en zamelen honing in voor de mens. Bij het aantreffen van een zwerm bijen moet een imker gewaarschuwd worden. Deze kan de zwerm verwijderen. Als de zwerm hiermee niet verdwijnt of niet uit zichzelf verdwijnt, kunnen eventuele bestrijdingsacties worden uitgevoerd. Deze zijn alleen toegestaan door gediplomeerde professionals die over een vakbekwaamheidsbewijs beschikken.