Participatie

Veel mensen voelen zich betrokken bij hun wijk, omgeving of medemens. Zij zetten zich daar vrijwillig voor in. Dit heet burgerparticipatie of gewoon participatie. Participeren kan bijvoorbeeld door een schoonmaakactie te organiseren in de wijk of een groenstrook of boomspiegel te adopteren. Ook kunnen inwoners bijvoorbeeld een straat tijdelijk als Leefstraat inrichten.