Bewonersgarages

Sinds 1 januari 2017 heeft Spaarnelanden het beheer en de exploitatie over van vier bewonersgarages in het centrum van Haarlem overgenomen van de gemeente Haarlem. De exploitatie houdt in dat Spaarnelanden een overeenkomst met bewoners afsluit die een parkeerplaats in een van de bewonersgarages huren, de wachtlijst beheert, de communicatie met bewoners en Verenigingen van Eigenaren verzorgt en verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de garages.

Let op! In de parkeergarages gelden maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De maatregelen kunt hier nalezen.

Bewonersgarages

Het gaat om de volgende bewonersgarages met in totaal 138 parkeerplekken:
  • Locatie Kraaienhorst
  • Locatie Lange Margarethastraat
  • Locatie Pieterstraat
  • Locatie Gangolfplein

Tarieven

  Tarief 2020
Kraaienhorst (overdekt) € 71,00
Kraaienhorst (onoverdekt) € 46,00
Pieterstraat (auto)  € 71,00 
Pieterstraat (motor) € 36,00
Lange Margarethastraat € 71,00
Gangolfplein € 71,00

Aanvraag nieuw abonnement

Om een nieuw abonnement aan te vragen vult u het aanvraagformulier in en stuurt deze met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar Spaarnelanden

Na inzending van uw formulier controleert Spaarnelanden de gegevens en krijgt u indien er geen wachtlijst aanwezig is een plaats toegewezen. Mocht er in de door u gewenste garage geen plaats beschikbaar zijn dan wordt u automatisch op de wachtlijst gezet. U kunt de abonnementsgelden overmaken door een automatische incasso te verstrekken aan Spaarnelanden of via uw eigen bank maandelijks een (automatische) overschrijving regelen naar rekeningnummer NL38 BNGH 0285 1676 42 t.n.v. Spaarnelanden nv ovv uw debiteurnummer.

Opzeggen/beëindigen abonnement

Om uw abonnement op te zeggen vult u het opzegformulier in en stuurt deze naar Spaarnelanden. De automatische incasso vervalt automatisch, uw eigen automatische betaling dient u zelf stop te zetten. 

Vragen

De veelgestelde vragen vindt u hier (pdf). Voor overige vragen kunt u zich richten tot de abonnementenadministratie van Spaarnelanden. Deze is te bereiken via centrale1@spaarnelanden.nl of 023 - 75 17 200.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden bewonersgarages (pdf)