Ombouw containers

In oktober en november 2017 zijn in het Vondelkwartier, Meerwijk en Garenkokerskwartier/Hasselaersbuurt een deel van de restafvalcontainers omgebouwd tot grondstofcontainers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Ook zijn er containers geplaatst voor het scheiden van gft en etensresten.

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. Eind mei 2017 ontvingen de meeste laagbouwwoningen in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier/Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer. Hiermee kunnen Haarlemmers hun papier/karton en plastic, blik en drinkpakken aan huis gescheiden weggooien. Kijk op www.spaarnelanden.nl/duocontainer voor meer informatie.

Met het uitdelen van de duocontainers en het ombouwen van een deel van de restafvalcontainers zijn de eerste drie wijken in Haarlem helemaal over op omgekeerd inzamelen. Inwoners kunnen waardevolle grondstoffen (zoals papier, gft en etensresten en papier, blik en drinkpakken) nu aan of dichtbij huis gescheiden weggooien.

Papier, gft en etensresten en plastic, blik en drinkpakken zijn waardevolle grondstoffen. Door ze gescheiden in te zamelen kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt. Het is zonde als deze grondstoffen bij het restafval terechtkomen. Bovendien is het verbranden van restafval duurder dan het hergebruiken van papier, plastic en gft.

De hoeveelheid restafval is in Haarlem nu 265 kg per persoon per jaar. Dat zijn ruim 26 volle vuilniszakken. De gemeente wil dat halveren. Dit is ook de landelijke norm. Door afval te scheiden houdt u waardevolle grondstoffen apart en krijgt u minder restafval. Veel Haarlemmers scheiden hun afval al. U doet toch ook mee?

Wilt u nog een keer lezen welk afval nu in welke bak thuishoort? Op www.spaarnelanden.nl/afvalstromen vindt u meer informatie.

Via de links hieronder kunt u de plattegronden van de drie wijken zien. Hierop staan de locaties van de verschillende soorten containers aangegeven.
Plattegrond containers Vondelkwartier
Plattegrond containers Garenkokerskwartier/Hasselaersbuurt
Plattegrond containers Meerwijk

Via de link hieronder kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar info@spaarnelanden.nl of bel onze Klantenservice via tel. 023-75 17 200 (ma t/m vrij van 8.00 tot 16.30 uur).

Meest gestelde vragen ombouw containers