Oevers maaien

Spaarnelanden maait oeverbegroeiing tussen de 2 tot 4 meter vanaf de waterlijn, afhankelijk van de breedte van de groenstrook. In juni en oktober worden de gewassen opgeruimd. Rondom zitbanken en afvalbakken wordt drie keer per jaar bijgemaaid en verkeersgevaarlijke plekken worden uit veiligheidsoverwegingen ook vaker gemaaid.

Natuurlijke oevers

Spaarnelanden maait ook natuurlijke oevers. Deze lopen langs de noordzijde van de Jan Gijzenkade tussen de Rijksstraatweg en de Vondelweg en langs het fietspad vanaf de Pim Mulierlaan naar Santpoort langs de Delft. Deze oevers verbeteren de waterkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving en staan in het teken van de ontwikkeling van dieren en planten. Van de eerste meter langs het water bij de natuurlijke oevers wordt 33% per jaar gemaaid. Na drie jaar is alles een keer gemaaid. Alleen boomvormers die hier spontaan opkomen, worden verwijderd.

In juni en oktober worden de natuurlijke oevers tussen 1 en 5 meter vanaf de waterlijn gemaaid en opgeruimd door een trekker met een maai-zuigcombinatie. Deze combinatie mag niet over de te maaien grond rijden, vanwege insporingsgevaar voor de oevers.

Maailocaties

De Delft

  • Tussen het fietspad en de bomenrij: 2 keer per jaar, in juni en september.
  • Tussen de bomenrij en 1 m vanaf de waterlijn: tussen 1 oktober en 1 november.

Jan Gijzenvaart

  • Onderste 4 m vanaf de eerste meter, gerekend vanaf de waterlijn: 1 keer per jaar, in oktober.
  • Tussen de verharding en de bovenlijn van de onderste 4 m: 2 keer per jaar, in juni en oktober. Als booteigenaren hier last van ondervinden bij het aanmeren van hun boot, kunnen zij hun klacht het beste bij de Havendienst neerleggen.

De Delft bij de IJsbaan

  • Onderste strook van 4 m, gerekend vanaf het water: 1 keer per jaar in oktober
  • Strook gras tussen de verharding en de bovenlijn van de onderste 4 m: 2 keer per jaar, in juni en oktober.

Overige oeverbegroeiing in Haarlem

  • Omdat niet alle oeverbegroeiing in bermen even breed is, kan er geen breedtemaat worden vastgesteld voor de onderste groenstrook, die 1 keer per jaar in oktober wordt gemaaid. Er wordt uitgegaan van een minimale strook van 2 m tot een maximale strook van 4 m (afhankelijk van de totale breedte van de berm) die 1 keer per jaar wordt gemaaid.
  • De strook daarboven, tot aan de verharding wordt 2 keer gemaaid door de trekker en maai-laadwagen van Spaarnelanden, in juni en oktober.