Vossenraster

Er is al jaren sprake van achteruitgang van de broedende weidevogels rond Haarlem. De Hekslootpolder is de laatste plek in Haarlem waar nog op enige schaal weidevogels broeden.

Een van de maatregelen om de populatie toe te laten nemen is het plaatsen van vossenrasters, omdat de vossen vaak op de weidevogels jagen. Sinds de plaatsing in het voorjaar van 2018 zijn er al meerdere kievieten, tureluurs en grutto’s gespot.