Klutenplas

In de klutenplas in de Hekslootpolder in Haarlem Noord hebben we een eiland gecreëerd waarop kluten en andere vogels veilig kunnen broeden.