Inzaaien braakliggend terrein

Door verandering van functies en inrichting ontstaan braakliggende terreinen. Deze terreinen kunnen we goed benutten door ze tot een groene omgeving om te vormen. Zo optimaliseren we deze gebieden voor plant- en diersoorten en blijft de biodiversiteit op peil in Haarlem.