Insectenhotel

In Haarlem hebben we verschillende insectenhotels geplaatst waar insecten kunnen overwinteren of nestelen in de beschutte plekjes. Een insectenhotel is een constructie die onderdakbiedt aan insecten. Het is een met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats.