Hekslootpolder

In de Hekslootpolder nemen wij doelgerichte maatregelen om beschermde en bijzondere soorten te helpen.

We ondersteunen de vrijwilligersgroep ‘Behoud de hekslootpolder’ en is er een vossenraster geplaatst om de weidevogelpopulatie te ondersteunen.