Meerwijkplas

Het groene gebied rondom de Meerwijkplas is een geheime parel van Haarlem. Het is een gevarieerd gebied met niet alleen een zacht, slingerend bospad, maar ook een grote plas in het midden met daaromheen een wandelpad met uitzichtpunten.

En wist u dat in dit gebied de duindoorn ook voorkomt?! Dankzij grondverplaatsing tientallen jaren geleden, kan op de kalkrijke bodem deze stekelige struik uit de duinen ook ten zuiden van Haarlem groeien. Elk seizoen ziet het gebied er anders uit en komen er andere gasten langs. Variërend van een buizerd, meerkoeten, ganzen en aalscholvers tot de roerdomp, zaagbek en nachtegaal. In de ondiepe poelen zijn, als je goed kijkt, bijzondere insecten, amfibieën en reptielen aanwezig.

Begin 2019 aangepakt

Begin 2019 is het gebied aan de noordelijke oever aangepakt om bedreigde natuur nog meer kans te geven. De voedselrijke bodemlaag is gedeeltelijk verwijderd, zodat er een zanderige voedselarme bodem is verschenen, waar meer zeldzame planten en bloemen de kans krijgen te groeien. Ook heeft het riet meer ruimte gekregen om alle bedreigde vogelsoorten een groter leefgebied te geven. En de grootste insectenwand van Nederland is gebouwd van alle verwijderde struiken, takken, wortels en grond. Deze biedt tegelijkertijd een uniek uitkijkpunt op hoogte.

Kom zelf een kijkje nemen!

Bewoners uit de omgeving en natuurwerkgroep Meerwijkplas zijn benieuwd hoe de natuur zal reageren op deze veranderingen. Kom gerust eens zelf een kijkje nemen en luister vooral ook goed naar alle (dieren)geluiden en kijk geduldig rond. Er valt meer te zien, horen en ruiken dan je wellicht in eerste instantie denkt.