Uitleg moeilijke woorden

Hier vind je een simpele uitleg van de moeilijke woorden die we gebruiken als het gaat om natuur in je stad.

Biodiversiteit

Het woord ‘biodiversiteit’ kan je opsplitsen in twee woorden. ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent verscheidenheid. Dus biodiversiteit gaat over de verscheidenheid aan plant- en diersoorten die leven op aarde. Het gaat dan om alles wat leeft, van bacterie tot bloem, van mosje tot mens, van eik tot edelhert.

De biodiversiteit op aarde is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Soorten veranderen voortdurend en kunnen zich geleidelijk ontwikkelen tot nieuwe soorten. Zo zijn in de loop van ruim 3,5 miljard jaar evolutie naar schatting zo'n 30 miljard soorten ontstaan, waarvan de meeste weer zijn uitgestorven. De huidige biodiversiteit is dus maar een fractie van wat er ooit geweest is.

Ecologie

Ecologie is het vakgebied dat de relaties bestudeert tussen organismen en hun omgeving. Ecologen zoeken verklaringen voor de rijkdom aan planten en dieren in een gebied. Soorten verschijnen of verdwijnen niet zomaar, altijd is er een achterliggende reden. Een aantal voorbeelden: weidevogels komen steeds minder voor in het boerenland, hoe kan dat? Wat is het verband tussen de waterhuishouding van een gebied en het voorkomen van moerasplanten? Helpt het om een verdroogd natuurgebied weer flink onder water te zetten?

Klimaatadaptatie

Adaptie betekent letterlijk aanpassing. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van het klimaat zorgt voor een aantal problemen in de huidige samenleving. Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden.

Ecologisch groenbeheer

Ecologisch groenbeheer is het beheer van groen waarbij de inheemse flora en fauna centraal staat.  Voorbeelden van ecologisch groenbeheer zijn: ecologisch bermbeheer (gericht op flora Ên fauna) en beheer van natuurvriendelijke oevers.