Partners

In Haarlem zetten we ons in voor meer biodiversiteit in de stad. Dat doen we samen met partners. Lees hier meer over welke partners dat zijn.


Natuurlijke Zaken is de ecologische aannemer en het zakelijk onderzoeks- en adviesbureau van Landschap Noord-Holland op het gebied van natuur en landschap. Met haar team van landschapsarchitecten, cultuurhistorische experts, ecologen, historisch geografen en groenbeheerders is Natuurlijke Zaken het meest complete groene advies- en uitvoeringsbureau in Noord-Holland. Een ecologisch bureau dat opdrachtgevers oplossingen biedt voor complexe vraagstukken die bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mensen en dieren.

Spaarnelanden heeft Natuurlijke Zaken benaderd voor inbreng van ecologische kennis en ervaring om het groenbeheer zo uit te voeren dat de doelstellingen van de gemeente Haarlem meer ruimte voor planten en dieren, worden gehaald. Spaarnelanden en Natuurlijke Zaken hebben samen gezocht naar de meest kansrijke maatregelen die de biodiversiteit in Haarlem vergroten.