Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom de natuur in jouw stad. En laat Haarlem gerust zien hoe jij de stad groener maakt. Heb je zelf groen nieuws, wil je een melding maken of heb je vragen? Je mag ons altijd mailen: info@natuurinjestad.nl

Tijdelijk niet maaien voor insecten

De gemeente Haarlem heeft met Spaarnelanden afgesproken dat een groot deel van de gazons in de openbare ruimte in de periode 15 april tot 15 mei niet worden gemaaid.

De biodiversiteit en het insectenleven staan onder druk en ook de gemeente Haarlem wil in de stedelijke omgeving verbeteringen hierin aanbrengen. 
Lees hier meer

Ruim baan voor roerdomp en baardmannetje in Meerwijkplas


De Meerwijkplas is een bijzonder natuurterrein aan de zuidoostrand van Haarlem. Hoewel het geen officiële beschermde status heeft, is het zonder meer een natuurparel. Want, in welk willekeurig park aan de stadsrand broeden roerdomp, nachtegaal en waterral en groeit rietorchis? En dat allemaal dankzij een actieve groep bewoners en vrijwilligers uit Haarlem, die de gemeente in 2000 wisten de overtuigen van een natuurvriendelijk beheer. Enthousiastelingen die zelf ook de handen uit de mouwen staken, waardoor een gevarieerd en waardevol natuurgebied ontstond. (Bron: Landschap Noord Holland)
Lees hier meer.

Haarlem zorgt voor meer natuur in de stad


2018 is een succesvol jaar geweest voor planten en dieren in Haarlem. De gemeente heeft, samen met Spaarnelanden en Landschap Noord-Holland hard gewerkt aan verbetering van het openbaar groen en de terugkeer van bijzondere planten en dieren.

En met succes, in een aantal gebieden zijn bijzondere dier- en plant soorten echt teruggekeerd. En er is nog veel meer in de stad gebeurd, zoals de aanleg van 20 eendentrappen, de plaatsing van een vossenraster en het inzaaien van maar liefst drie kilometer aan bermen met bloemzaad en bollen. Lees hier meer.

Steeds meer bijvriendelijke bermen in Haarlem


In Haarlem zijn steeds meer bijvriendelijke bermen te vinden. Deze bloemrijke bermen vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Het verschil met ‘gewone’ bermen is dat de bijvriendelijke versies niet meer volledig strak gemaaid worden. Daardoor zien de bermen er wilder uit.

Bloemrijke bermen zijn hard nodig, omdat het niet goed gaat met insecten. In 30 jaar tijd is driekwart van alle insecten verdwenen. Spaarnelanden zet daarom actief in op het creëren van deze ‘wilde’ bloemrijke bermen. In het voorjaar worden de bermen ingezaaid met een ecologisch bloemenmengsel. In juli start Spaarnelanden met het maaien van de bermen in stroken, zodat insecten de kans hebben om naar een ander plekje te gaan. Het maaisel wordt snel afgevoerd, zodat de bermen rijker gaan bloeien.

Natuurinformatiebord voor de Delft


In opdracht van gemeente Haarlem en samen met Landschap Noord-Holland hebben we de oevers van de Delft de afgelopen jaren natuurvriendelijk ingericht. Dit water ligt achter het Pim Mulier stadion en bestaat al sinds de middeleeuwen. Er is een helling gemaakt, zodat er nu planten onder, in en naast het water staan. Ze zuiveren het water en bieden vissen goede schuilmogelijkheden. Ook watervogels kunnen beter schuilen, voedsel vinden en makkelijker in en uit het water komen.

Aan de oevers van de Delft is sinds kort een gloednieuw informatiebord te vinden met daarop meer informatie.

Jonge eendjes in Haarlem veiliger dankzij eendentrappetjes


Langs de Zomervaart en bij de Diakenhuisbrug in Haarlem zijn eendentrappetjes geplaatst. Jonge eendjes en andere dieren, zoals kikkers en padden kunnen zo veilig het water verlaten. Lees meer.

Weidevogels Hekslootpolder broeden veilig door uniek hekwerk


Om vossen in de Haarlemse Hekslootpolder te weren, zijn onlangs bijzondere vossenrasters geplaatst. Het gaat om een pilot waarbij een voor Nederland uniek hekwerksysteem wordt gebruikt. Lees meer.