Monitoren van gft-afval door onze afvalcoaches

In de afgelopen jaren hebben we in meer dan de helft van de wijken in Haarlem afvalscheidingscontainers geplaatst. En de Haarlemmers doen het goed. We zien het restafval verminderen en steeds meer mensen doen mee om beter en meer afval te scheiden.


Afvalcoaches

Om dit succes door te zetten, is het belangrijk dat na het plaatsen van de afvalscheidingscontainers, de containers nog regelmatig worden gemonitord op bijvoorbeeld bijplaatsingen en of de juiste soort afval in de container zit. Dit monitoren doen onze afvalcoaches. Zij zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afvalscheiding. Ook kunt u hen persoonlijk aanspreken als ze vragen hebben of toelichting willen.
 

Gft-containers

Vooral bij gft-containers (gft = groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) is het belangrijk dat deze regelmatig worden gecontroleerd door de afvalcoaches. Naast de gft-containers controleren zij ook regelmatig de papier- en PBD-containers.

Waar controleren zij de gft-containers op tijdens het monitoren: 

  • Vulgraad; hoe vol zit de container? Als de container regelmatig overvol zit, komen we met een oplossing om dit te voorkomen.
  • Overlast; bij gft gaan de klachten vaak over stank afkomstig van de container. Als de afvalcoach concludeert dat dit het geval is dan wisselen we de container om. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de warme zomerperiode wanneer de warmte ervoor zorgt dat de inhoud van een gft-container sneller en erger gaat stinken.
  • Kwaliteit; is de inhoud schoon of vervuild?  Schoon wil zeggen dat er alleen gft-afval in de container zit en in de juiste zakjes is weggegooid. Vervuild betekent dat er ander afval in de container zit dan gft-afval.  

Soorten vervuiling

Er zijn 2 soorten vervuiling: 

  • Bewuste vervuiling; bijvoorbeeld restafvalzakken die in een gft-container zijn gegooid. De afvalcoaches werken nauw samen met handhaving om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit kan na twee waarschuwingen leiden tot een bekeuring.
  • Onbewuste vervuiling; natuurlijk kan het voorkomen dat de vervuiling onbewust gebeurt bijvoorbeeld omdat een bewoner niet weet dat plastic zakken niet in de gft-container horen, of hondenpoepzakjes of blikjes.

Afvalcoaches geven met plezier voorlichting over wat wel of niet mag in de gft-container. Zo kunt u een plastic zak wel gebruiken om gft-afval in te doen om het daarna leeg te schudden in de container. Of kunt u composteerbare zakjes gebruiken die in veel supermarkten en winkels als Blokker en Action te koop zijn.

Voor de verdere toename van afvalscheiding is voorlichting belangrijk. Zo experimenteren wij met borden en stickers op of naast de gft-containers waarop duidelijke informatie staat over wat wel of niet in de gft-containers hoort.