Milieuplein

Het Milieuplein in Haarlem is geopend van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur,ย elke dinsdag van 8:00 tot 20:00 uur en elke laatste zondag van de maand van 10.30 - 16.30 uur (m.u.v. feestdagen).

Locatie

Het Milieuplein ligt aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem (aan het einde van de weg aan de waterkant). De locatie is zowel met de fiets als de auto goed bereikbaar.

>Klik hier voor locatie Zandvoort<

 

Afvalstromen

Lees hier welke afvalstromen u naar het Milieuplein kunt brengen.
 

Toegangsregels

Om de doorstroming en afhandeling op het milieuplein in goede banen te leiden, gelden de volgende regels:
  • Het Milieuplein is alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Haarlem, gemeente Zandvoort, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam Oost.
  • Er geldt een legitimatieplicht. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van uw huidige adres mee, zoals een envelop met naam en adres (drukwerk) of een bankafschrift.
  • Bedrijfsafval is niet toegestaan! Wilt u bedrijfsafval wegbrengen? Klik hier voor meer informatie.
  • Bedrijfsvoertuigen mogen alleen op het milieuplein als het afval niet werk-gerelateerd is. Als u een auto, bus of aanhangwagen huurt om het grof huishoudelijk afval te vervoeren, neemt u hier dan een bewijs van mee. Zo kunnen de medewerkers van het Milieuplein zien dat het niet om bedrijfsafval gaat.
  • Bedrijven die chemisch afval komen brengen zijn toegestaan tot 50 kg en tegen betaling.
  • Per keer kan er maximaal 2m3 grof huishoudelijk afval worden ingeleverd.
  • Het grof huishoudelijk afval moet gesorteerd, gescheiden en handzaam worden aangeleverd.
  • Het grof huishoudelijk afval kan worden gebracht met een personenwagen, al dan niet met een kleine aanhanger (enkel-as). Tractoren, vrachtwagens, bakwagens, dubbel-asser of voertuigen die hoger zijn dan 2 meter, of combinaties van voertuigen die langer zijn dan 10 meter zijn niet toegestaan.
  • Bij overlijden of verhuizing naar verzorgingshuis of bejaardenhuis maken we een uitzondering! Om misverstanden te voorkomen gebeurt dit in overleg met de aanwezig leidinggevende van het Milieuplein. 

 

Instructiefilmpje

Plattegrond


Veiligheid bij storm

Bij stormachtig weer kan er worden besloten het Milieuplein uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk of eerder te sluiten. Spaarnelanden stelt de veiligheid voor bezoekers en medewerkers voorop. Als VCA**-gecertificeerde organisatie (VGM Checklist Aannemers) zijn de richtlijnen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu toonaangevend in de werkwijze van Spaarnelanden.

Op het Milieuplein worden voornamelijk grote afvaldelen uitgeladen en in de containers gestort. Bij stormachtig weer met flinke windstoten kan dit grofvuil de lucht invliegen en gevaar opleveren voor bezoekers, medewerkers en voertuigen. Daarom is bepaald dat het Milieuplein wordt gesloten bij harde wind. Bij windstoten rond windkracht 7 wordt nader bepaald of de veiligheidssituatie voldoende stabiel is om de poorten open te houden.
 
In geval van storm tijdens openingstijden is er altijd iemand aanwezig om eventuele bezoekers uitleg te geven. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, wordt het Milieuplein weer opengesteld voor bezoekers.