Maaiseizoen

In opdracht van de gemeente Haarlem maait Spaarnelanden gras en bermen in Haarlem. Er zijn verschillende grassoorten die elk op andere momenten gemaaid moeten worden.

De weersomstandigheden hebben invloed op de start van het maaiseizoen. Bij natte gazons moet Spaarnelanden het maaien uitstellen omdat de machines anders het gazon beschadigen. 

In principe start het maaiseizoen rond 1 maart. Spaarnelanden begint rond deze datum met het maaien van kort gras. Dit gras is vaak in woonwijken te vinden en dient regelmatig gemaaid te worden. Zolang het gras groeit en blijft groeien maait Spaarnelanden dit regelmatig. Na het intreden van de nachtvorst rond 1 november stopt Spaarnelanden met het maaien. 

Lang gras

Het lange gras bestaat uit diverse soorten gras en wordt 1 tot 2 keer per seizoen gemaaid en opgeruimd. 

Bermen

Sommige bermen maait Spaarnelanden twee keer per jaar. 1 juni tot 15 juli en 1 september tot 1 oktober. 

Vlindergras

Vlindergras wordt 50% per jaar gemaaid en opgeruimd tussen 1 juli en 1 augustus en 1 september tot 1 oktober. 

Hoge kruiden

Worden gemaaid en opgeruimd volgens schema. De gedeeltes die niet gemaaid worden zijn het volgende jaar aan de beurt. Maaiperiode 1 oktober tot 1 november. 

Oeverbegroeiing

Gras en beplanting langs de waterkanten worden gemaaid tussen half oktober en half november. 

Alles staat of valt met het weer. Natte periodes zorgen voor een latere maaiperiode. 

Niet maaien tussen 15 april en 15 mei

De gemeente Haarlem heeft met Spaarnelanden afgesproken dat een groot deel van de gazons in de openbare ruimte in de periode 15 april tot 15 mei niet worden gemaaid. De maatregel om tijdens de bloeiperiode niet te maaien, kan bijdragen aan een rijker insectenleven. De locaties waar tijdelijk niet wordt gemaaid zijn vooral grote bermen langs doorgaande wegen. Op onderstaande kaart zijn de gebieden die in deze periode niet gemaaid worden rood gemarkeerd. 
 
Er is veel gras in de stad dat niet als gazon wordt onderhouden. Hier wordt slechts enkele keren per jaar gemaaid waardoor kruiden en bloemen de ruimte krijgen. De gemeente wil het gras en groen de komende jaren waar het kan steeds meer op ecologische wijze gaan beheren. Dit betekent hoger, natuurlijker gras met meer verschillende planten of kruiden. Kort gemaaid gazon blijft op locaties waar dit nodig is, bijvoorbeeld op zonneweides en speelweides en in parken. Waar de verkeerssituatie het noodzakelijk maakt, blijft intensief gemaaid worden.