Gladheidbestrijding

Zodra de winter toeslaat, staat Spaarnelanden dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden en de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Aan het begin van het gladheidseizoen (vanaf 1 november) vindt u hier de strooiroutes en het gladheidbestrijdings-plan van gemeente Haarlem.

Er kan direct en effectief worden gehandeld, dankzij het gladheidbestrijdingsplan. Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. In het plan staat onder meer omschreven in welke volgorde op diverse routes wordt gestrooid. Busbanen, hoofdinvalroutes en belangrijke fietspaden krijgen voorrang, evenals bruggen, bushaltes in Haarlem en toegangsroutes naar gemeentelijke instellingen.

Bij langdurige vorst of aanhoudende sneeuwval blijft Spaarnelanden strooien, schuiven en borstelen totdat de toestand van de wegen weer acceptabel is.

Voorbereiding en strooiroutes

Spaarnelanden start in de zomer al met de voorbereidingen van het gladheidseizoen. Al het materiaal en materieel wordt nagekeken en getest en ook de zoutinstallaties worden getest en bijgevuld. Daarnaast wordt er gekeken of alle strooiroutes nog kloppen die met gemeente Haarlem zijn afgesproken. Ook wordt het materieel, dat bestaat uit grote strooivoertuigen, fietspadstrooiers en sneeuwborstels, winterklaar gemaakt. 

Fietspaaltjes en zoutkisten

Paaltjes die worden gebruikt om fietspaden af te sluiten voor auto’s, worden gedurende het gladheidseizoen weggehaald. Op die manier kunnen strooimachines tijdens het winterseizoen ook de fietspaden begaanbaar houden. Bij veel bruggen in Haarlem worden zoutkisten geplaatst, omdat deze bij vorst snel glad worden. Deze kisten bevatten zout om de brug bij gladheid met de hand te kunnen strooien. Wanneer de kisten leeg of stuk zijn, kan dit worden gemeld bij Spaarnelanden via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl. Geef in dit geval ook het nummer van de kist door. Dit staat op de kist zelf.

Strooizout

In gemeente Haarlem kunt u tijdens het gladheidseizoen gratis een emmertje strooizout ophalen bij het Milieuplein van Spaarnelanden, zolang de voorraad strekt. Neem hiervoor zelf een emmertje of plastic zak én een schep mee. Het Milieuplein is gelegen aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur en op dinsdag van 8:00 tot 20:00 uur.

In gemeente Zandvoort kunt u tijdens het gladheidseizoenen gratis een zakje strooizout ophalen bij de Remise van Spaarnelanden zolang de voorraad strekt. De Remise is gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 in Zandvoort en is geopend van maandag tot en met donderdag van 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur en op vrijdag van 07.45 tot 12.00 uur.

Tot april

Het gladheidseizoen loopt van november tot april. Spaarnelanden is tijdens die periode zeer alert op mogelijke gladheid en houdt de weervoorspellingen 24/7 in de gaten om de gemeente Haarlem zo begaanbaar mogelijk te houden.

Strooiroutes 

Hieronder vindt u de kaart met de routes voor fietspaden en de kaart met routes voor de wegen die gestrooid worden in Haarlem.
Hier vindt u de strooiroutes uitgeschreven.