Gladheidbestrijding

Zodra de winter toeslaat, staat Spaarnelanden dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden en de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar te houden.

Er kan direct en effectief worden gehandeld, dankzij het gladheidbestrijdingsplan. Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. In het plan staat onder meer omschreven in welke volgorde op diverse routes wordt gestrooid. Busbanen, hoofdinvalroutes en belangrijke fietspaden krijgen voorrang, evenals bruggen, bushaltes in Haarlem en toegangsroutes naar gemeentelijke instellingen.

Bij langdurige vorst of aanhoudende sneeuwval blijft Spaarnelanden strooien, schuiven en borstelen totdat de toestand van de wegen weer acceptabel is.

Voorbereiding en strooiroutes

Ter voorbereiding van het gladheidseizoen test Spaarnelanden in oktober de strooiroutes en het wintermaterieel. Tijdens een ‘generale repetitie’ van de gladheidbestrijdingsteams worden de strooiroutes gereden die met de gemeente Haarlem zijn afgesproken. Ook wordt het materieel, dat bestaat uit grote strooivoertuigen, fietspadstrooiers en sneeuwborstels, winterklaar gemaakt. Dit wordt de vlootschouw genoemd. De strooiwagens rijden dan door de stad terwijl er geen sprake is van gladheid. 

Aan het begin van het gladheidseizoen (vanaf 1 november) vindt u hier de strooiroutes en het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente Haarlem.

Strooiroutes 

Hier vindt u de kaart met de routes voor fietspaden die gestrooid worden in Haarlem
Hier vindt u de kaart met de routes voor de wegen die gestrooid worden in Haarlem 
Hier vindt u de strooiroutes uitgeschreven. 

Door in te zoomen op de kaarten worden ook de straatnamen zichtbaar. 

Fietspaaltjes en zoutkisten

Paaltjes die worden gebruikt om fietspaden af te sluiten voor auto’s, worden gedurende het gladheidseizoen weggehaald. Op die manier kunnen strooimachines tijdens het winterseizoen ook de fietspaden begaanbaar houden. Bij veel bruggen in Haarlem worden zoutkisten geplaatst, omdat deze bij vorst snel glad worden. Deze kisten bevatten zout om de brug bij gladheid met de hand te kunnen strooien. Wanneer de kisten leeg of stuk zijn, kan dit worden gemeld bij Spaarnelanden via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl. Geef dan ook het nummer van de kist aan. Dit staat op de kist zelf.

Strooizout

Bij het Milieuplein van Spaarnelanden kunt u tijdens het gladheidseizoen gratis een emmertje strooizout ophalen, zolang de voorraad strekt. Neem hiervoor zelf een emmertje of plastic zak én een schep mee.

Het Milieuplein is gelegen aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur en op dinsdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Tot april

Het gladheidseizoen loopt van november tot april. Spaarnelanden is tijdens die periode zeer alert op mogelijke gladheid en houdt de weervoorspellingen 24/7 in de gaten om de gemeente Haarlem zo begaanbaar mogelijk te houden.