Gft-containers

Een gft-container (kliko, rolemmer) is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft). De container hoort bij de woning en dient bij vertrek voor de volgende bewoner te worden achtergelaten. De gft-container blijft eigendom van Spaarnelanden en wordt aan huis geleegd; de inzameldagen zijn te vinden via afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Het is toegestaan een herkenningsteken in de vorm van een huisnummer of postcode aan te brengen op de container.

Aanbiedregels

Let goed op dat het gft-afval niet verontreinigd raakt door ander afval.
 • Bied de gft-container met gesloten deksel aan, om morsvuil te voorkomen.
 • Bied de container de avond voor de inzameldag vanaf 21:00 uur en uiterlijk vóór 7:30 uur op de inzameldag aan.
 • Plaats nooit afval naast de container, dit trekt ongedierte aan.
 • Bied de gft-container regelmatig aan, hiermee voorkomt u stankoverlast.
 • Plaats de container met wielen en handvat richting de weg.

Welk afval hoort in de gft-container?

In de gft-container hoort groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Klik hier voor meer informatie over gft-afval.

Tips bij warm weer

 1. Laat gft-afval drogen (in een kleinere bak) voordat u het in de gft-container gooit. Dit beperkt de onaangename geur en zorgt ervoor dat het niet blijft plakken in de container. 
 2. Doe vlees- en visresten in een biologisch afbreekbaar zakje, zodat er geen vliegen bij kunnen komen. Die leggen graag eitjes op vlees- en visresten.
 3. Plaats de gft-container zoveel mogelijk op een plaats in de schaduw. Ook dit beperkt de onaangename geur.
 4. Toch last van maden? Gooi een tak klimop in de container. Dit is giftig voor maden.
 5. Maak de gft-container schoon met water en eventueel soda of groene zeep. Middelen zoals chloor verstoren het composteerproces.

Overige tips

 1. Grote hoeveelheden snoei- of tuinafval kunnen naar het Milieuplein worden gebracht.
 2. Let goed op dat er geen ander afval zoals plastic bij het gft-afval terecht komt.
 3. Probeer een gft-container die binnen staat minimaal één keer per week te legen, om schimmel- en bacterievorming te voorkomen.
 4. In de winter kan gft-afval vastvriezen in de gft-container; dit kunt u voorkomen door een krant op de bodem te leggen en vochtig afval eerst te laten drogen, de krant composteert mee.
 5. Om vast te stellen of het afval in de gft-container hoort, kunt u deze link raadplegen: www.afvalscheidingswijzer.nl. Deponeer het afval bij twijfel niet in de gft-container.

Verdwenen container

Indien de container is verdwenen, kan het zijn dat de betreffende container per ongeluk is meegenomen door een buurtbewoner. Wanneer dit niet het geval is, kunt u een vervangende container aanvragen via het contactformulier, met de vermelding dat het gaat om een verdwenen container.

Kapotte container

Indien de container is beschadigd, kan er een nieuwe container worden aangevraagd via het contactformulier, met vermelding van de reden en oorzaak. Als na beoordeling blijkt dat de schade is ontstaan ten gevolge van (normale) slijtage, of door schuld van Spaarnelanden, wordt er kosteloos een vervangende container verstrekt. Als na beoordeling blijkt dat de schade door eigen toedoen is ontstaan, worden er kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 50,00 voor een container van 140 liter en € 55,00 voor een container van 240 liter. U heeft dan de mogelijkheid om het geld over te maken. U vindt meer informatie onder Betaling container.

Wisseling container

Indien een container omgewisseld dient te worden, kunt u dit aanvragen via het contactformulier, met vermelding van de reden. Als de container voor wisseling in aanmerking komt, wordt er een nieuwe container geleverd. De nieuwe container kan thuis worden afgeleverd, of opgehaald worden bij Spaarnelanden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8:00 tot 12:00 uur, aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem. U kunt de voorkeur van levering op het contactformulier vermelden. Aan het omwisselen van een container zijn geen kosten verbonden.

Extra container 

Voor het aanvragen van een extra container kunt u gebruik maken van het contactformulier, met vermelding van de reden. De kosten bedragen € 50,00 voor een extra container van 140 liter.

Betaling container

Wilt u een extra container? Of heeft u een kapotte container en blijkt na beoordeling dat er kosten in rekening worden gebracht? Dan nemen wij uiteraard eerst contact met u op.  Wat betreft de betaling heeft u de mogelijkheid om het geld over te maken (IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58).  Vermeld hierbij duidelijk uw postcode en huisnummer en het formaat van de container (140 of 240 liter). Zodra wij de betaling hebben ontvangen wordt de opdracht voor het leveren van een container uitgezet. Houdt u er rekening mee dat het vanaf dit moment nog 5 tot 10 werkdagen duurt voordat wij de container plaatsen.

Reiniging container

Voor de reiniging van de container dient de bewoner zelf te zorgen. Het is raadzaam om een schoonmaakbedrijf in te huren, dat is gespecialiseerd in de reiniging van containers.