Bronscheiding met aanvullend nascheiding

Spaarnelanden, de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort krijgen regelmatig vragen over de keuze voor bronscheiden van het huishoudelijke afval. Haarlem en Zandvoort kiezen voor scheiden aan de bron; bewoners scheiden dus thuis hun afval. Daarnaast gaat het huishoudelijke restafval door een nascheidingsinstallatie. Daarmee worden zoveel mogelijk overgebleven herbruikbare materialen (grondstoffen) alsnog uit het restafval gehaald. Deze combinatie levert de meeste grondstoffen Ên de beste kwaliteit op. Daarom is het de milieuvriendelijkste oplossing.

Hoe zit dat precies?
 

Algemeen uitgangspunt voor de keuze voor bron- en nascheiden is “bronscheiden als het kan, nascheiden als het moet”. In Haarlem en Zandvoort scheiden we aan de bron en daarmee behalen we goede resultaten: veel hoger dan op dit moment mogelijk is via een nascheidingsinstallatie. In sommige steden is het lastiger om afval aan de bron te scheiden, bijvoorbeeld door ruimtegebrek op straat. Dan kan nascheiding van PBD (plastic, blik en drinkpakken) wel een passend alternatief zijn.

Een nascheidingsinstallatie is voornamelijk ingericht om plastic, blik en drinkpakken uit het afval te scheiden. Het thuis scheiden van gft, papier/karton, glas en textiel dient dus altijd te gebeuren om goed te kunnen recyclen!

Er zijn nog meer voordelen van het scheiden aan de bron. Bronscheiding zorgt voor een schonere en hogere kwaliteit van PBD voor recycling. Hierdoor kan het hoogwaardig worden hergebruikt. En het is goedkoper, want gemeenten moeten belasting betalen over het verbranden van restafval. 

Tot slot helpt bronscheiding je te beseffen hoeveel je weggooit. Sommige mensen kopen hierdoor bewust minder producten met onnodige plastic verpakkingen. Op termijn zorgt dit ervoor dat producenten de manier van verpakken veranderen. Zo is er ook minder plastic nodig. En dat is precies de bedoeling van het beleid in Nederland!