Wat gebeurt er met uw afval?

Door afval te recyclen en te hergebruiken, behouden grondstoffen hun waarde en wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Spaarnelanden zorgt voor een effectieve gescheiden inzameling van afval in Haarlem. Daarna wordt het gescheiden verwerkt. In onderstaand overzicht wordt per afvalstroom beschreven wat er met het materiaal gebeurt.

Banden

Banden die op het Milieuplein ingeleverd worden gaan naar de verwerker, die de banden splitst in metaal en rubber. Het rubber van de autoband wordt gegranuleerd, waarna dit weer als nieuwe grondstof kan dienen voor andere producten. Van het granulaat worden o.a. rubberen tegels, grasmatten en granulaatkorrels gemaakt. De metalen onderdelen van de autoband gaan naar metaalverwerkers die dit gebruiken als grondstof. Zo wordt dus elk onderdeel van de band hergebruikt.

Flessenglas

Flessenlas is een grondstof die eindeloos kan worden hergebruikt. Spaarnelanden zamelt flessenglas in door middel van ondergrondse glascontainers met openingen voor bont en wit glas. Na het legen van de containers brengt Spaarnelanden het flessenglas naar de glasverwerker. De verwerker sorteert het flessenglas en haalt er eventuele verontreinigingen uit. Hierna kan zij dit inzetten als schone grondstof voor nieuw glas.

Gft en etensresten

Spaarnelanden zamelt het gft en etensresten van huishoudens in door middel van gft-containers. Na het inzamelen van het gft brengt zij dit naar haar verwerker waar het gft-afval gedurende drie weken wordt vergist. Hierbij komt biogas vrij, waarmee huishoudens kunnen koken of hun huis verwarmen. Na het vergisten en onttrekken van biogas blijft er compost over, dit wordt nog een aantal weken gecomposteerd. Daarna wordt de compost gezeefd om er bijvoorbeeld resten steentjes en plastic uit te halen. De compost is hierna klaar en kan als bodemverbeteraar gebruikt worden.

Grof tuinafval

Op het Milieuplein kunnen Haarlemmers hun grof tuinafval brengen. Van het grof tuinafval wordt onder andere compost gemaakt.

Grofvuil

Na het ophalen van het grofvuil brengt Spaarnelanden dit naar de verwerker. De verwerker scheidt het grofvuil met diverse technieken. Zo komen de stromen metalen, hout, puin, papier, plastic en restfractie vrij. Deze stromen worden gerecycled en ingezet als nieuwe grondstoffen

Harde kunststoffen

Harde kunststoffen uit het grofvuil of die op het Milieuplein worden ingeleverd, worden gerecycled tot nieuwe producten. De verwerker scheidt de diverse soorten kunststof, was ze en vermaalt ze vervolgens tot kleine korrels die als grondstof dienen voor nieuwe producten, zoals dashboards van auto's of leidingen.

 

Hout

Op het Milieuplein verzamelt Spaarnelanden in drie verschillende containers hout. Afhankelijk van de staat van het hout wordt het gekeurd als A-, B- of C-hout. Afhankelijk van de kwaliteit van het hout worden er bijvoorbeeld spaanplaten van gemaakt. Wanneer het hout ernstig vervuild is, wordt het ingezet als brandstof voor energiecentrales. Van een klein gedeelte wordt ook houtskool gemaakt. 
 

Kunststof(verpakkingen)

Spaarnelanden zamelt het huishoudelijk kunststof apart in met duocontainers of ondergrondse containers. Hierna brengt zij het naar een tussenstation waar het kunststof gewogen en in balen geperst wordt. Vervolgens gaan de balen naar het verwerkingsbedrijf. Bij het verwerkingsbedrijf wordt het plastic op de lopende band gestort. Met onder andere magneten, lucht en zeeftrommels worden de verschillende soorten kunststof van elkaar gescheiden. Het plastic wordt gescheiden in de sorteerinstallatie in zes verschillende stromen. Gemiddeld kan 83,5 procent van het plastic gescheiden en gerecycled worden.

Metalen

De metalen die op het Milieuplein worden ingeleverd brengt Spaarnelanden naar metaalverwerkers. Van het ingezamelde metaal maakt de verwerker weer nieuwe grondstoffen voor de metaalindustrie. 

Papier

Papieren en kartonnen verpakkingen die in Nederland zijn gemaakt, bestaan voor meer dan 90 procent uit oud papier. Spaarnelanden zamelt papier en karton in via ondergrondse containers en duocontainers. na de inzameling wordt het papier en karton bij de verwerker aangeleverd. De verwerker scheidt vervolgens het papier van het karton. Beide soorten worden afzonderlijk van elkaar, maar op dezelfde manier verwerkt. 

Het ingezamelde papier wordt in stukken gehakt en geperst tot een baal. In de papierfabriek mengen ze de papieren baal met water, waardoor een papierpulp ontstaat. Vervolgens worden uit de pulp alle vervuilingen gehaald zoals nietjes en plastic. Hierna wordt de papierpulp gewassen met een ontinkter, waardoor de inkt van het papier gescheiden wordt. Na het ontinkten is de papierpulp klaar voor hergebruik. Door diverse zeeftechnieken wordt het water uit de papierpulp gehaald. Uiteindelijk maakt de papier- of kartonfabriek nieuw papier en karton.  

Vet

Het vet dat via de inzamelpunten en het Milieuplein ingezameld wordt, gaat naar de verwerker. Deze verwarmt al het frituurvet, zodat er een massa ontstaat, die vervolgens industrieel wordt gereinigd. Na het verwerkingsproces, het filteren en bezinken van de massa worden de vetten overgepompt naar de biodieselfabriek die er vervolgens biodiesel van maakt. 

Vlakglas

Vlakglas is de verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden bij het bouwen van woningen, kantoren en andere bedrijfsruimten. Dit kunnen ramen, kozijnen en deuren zijn, maar ook spiegels.  Vlakglas is net zoals verpakkingsglas 100% recyclebaar. Doordat er in vlakglas metaal of folie verwerkt kan zijn, doorloopt vlakglas een heel ander verwerkingsproces. Dit levert zuivere glasscherven op en vormt de basis voor nieuwe glasproducten.