Afvalstromen

Afval is een restproduct met grote waarde. Optimale inzameling en verwerking van afval leveren belangrijke grondstoffen op voor nieuwe producten. Om verspilling van restproducten om te zetten in waarde en nut, heeft Spaarnelanden de afvalstromen in kaart gebracht.

In de gemeente Haarlem kunnen veel verschillende soorten afval apart worden ingezameld en daarvan wordt elke kilogram gerecycled. Voor de inwoners is het van belang om te weten hoe en op welke locatie het afval kan worden ingeleverd. Om u alvast op weg te helpen vindt u in deze flyer welk afval in welke bak thuishoort. In de infographic hieronder ziet u waar u welke afvalstroom kunt inleveren. U kunt de infographic via deze link downloaden. 

Afvalstromen op alfabetische volgorde:

Asbest

Wie een oud huis gaat slopen of verbouwen, moet voorzichtig te werk gaan; het inademen van asbestvezels is slecht voor de gezondheid. Asbest werd tot 1980 veel gebruikt bij de bouw van huizen, sinds 2005 is het (her-)gebruik van asbest verboden. Lees meer over asbest >
 

Autobanden

Op jaarbasis kunnen er maximaal vijf autobanden zónder velg worden ingeleverd op het Milieuplein. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Aan het inleveren van autobanden mét velg zijn kosten verbonden. Banden inclusief velg kunt u inleveren bij het Vuiloverlaadstation (VOST), dat is gelegen in de Waarderpolder. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per band.
 
Contactgegevens VOST:
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem
Tel. 023 - 531 26 36
 

Campinggasflessen

Op jaarbasis kunnen er maximaal vier campinggasflessen worden ingeleverd op het Milieuplein.
 

Dakafval

Er kan maximaal 1 m3 dakafval op het Milieuplein worden ingeleverd. Het dakafval dient schoon (zonder grind) en onverpakt te worden aangeboden.
 

Elektrische apparaten

Voor inwoners van Haarlem zijn er verschillende mogelijkheden om (huishoudelijke) elektrische apparaten aan te bieden:

 • Bij aankoop van een apparaat, kunt u het oude apparaat zonder bijbetaling inleveren bij de winkel, waar het nieuwe apparaat wordt aangeschaft.
 • De oude apparaten kunnen worden ingeleverd op het Milieuplein.
 • U kunt een grofvuilafspraak maken om de apparaten kosteloos te laten ophalen.

Herbruikbare apparaten

Elektrische apparaten en andere goederen die nog herbruikbaar zijn, kunt u inleveren bij een kringloopwinkel. Klik hier voor meer informatie over kringloopwinkels in de buurt.
 

Frituurvet

Gebruikt frituurvet en soortgelijke gebruikte oliën dienen gescheiden te worden ingeleverd en niet bij het restafval te belanden. Door de vetten gescheiden in te leveren, kan er door recycling onder andere biobrandstof van worden gemaakt. Biobrandstof is CO2-neutraal en is milieuvriendelijker dan reguliere brandstof.

Aanbiedregels

 • Laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen.
 • Giet het frituurvet of de frituurolie terug in een geschikte verpakking (bijvoorbeeld de originele verpakking, of een leeg melkpak).
 • Sluit de verpakking goed af.
 • Inleveren kan op het Milieuplein of een inleverpunt bij u in de buurt: Frituurvet recycle het.

Gips

Gips dient schoon, droog en onverpakt te worden aangeboden. Er kan maximaal 1 m3 worden ingeleverd.
 

Glas

Glas is een grondstof die oneindig kan worden hergebruikt. Glas wordt op kleur gescheiden ingezameld; de verschillende kleuren blijven tijdens het legen van de containers gescheiden.

Verpakkingsglas

Onder verpakkingsglas vallen onder andere glazen flessen en potten waarin levensmiddelen, dranken, cosmetica of medicijnen hebben gezeten en waar geen statiegeld op zit. Op het etiket van de verpakkingen staat meestal het glasbaklogo vermeld. Verpakkingsglas hoort in de glasbak en kan inclusief deksels, doppen en etiketten in de glasbak worden gedeponeerd. Sommige voorwerpen zijn of lijken van glas, maar hebben een andere samenstelling en zijn niet recyclebaar als verpakkingsglas. Kijk bij twijfel op de afvalscheidingswijzer.

In de glasbak dient uitsluitend verpakkingsglas (incl. deksels, doppen en etiketten) te worden gedeponeerd. U kunt verpakkingsglas ook op het Milieuplein inleveren.

Vlakglas

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten, die worden gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw (bouw van kantoren, fabrieken en andere bedrijfsruimten). Een andere benaming voor vlakglas is vensterglas, omdat het glas uit ramen, kozijnen en deuren betreft.

Vlakglas kan (gescheiden van verpakkingsglas en andere glassoorten) worden ingeleverd op het Milieuplein, tot een maximum van 1 m3.

Glassoorten die ingeleverd kunnen worden op het Milieuplein:

 • gebroken ruiten;
 • spiegels;
 • ovenschalen;
 • drinkglazen;
 • gloeilampen;
 • tl-buizen;
 • kristal;
 • serviesgoed.

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten

Van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) kan compost van goede kwaliteit worden gemaakt en door het vergisten van gft-afval ontstaat biogas. Met dit groene gas kunnen huishoudens koken of hun huis verwarmen. Na het vergisten en onttrekken van biogas blijft de basis voor compost over; dit wordt nog een aantal weken gecomposteerd.

De compost wordt gebruikt als grondverbeteraar in land- en tuinbouw, voor openbare groenvoorzieningen en particuliere tuinen. Gft-compost verhoogt de bodemvruchtbaarheid en wordt bijvoorbeeld ook toegepast als verrijking van potgrond.
Lees meer over gft >
 

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor afval, dat door afmeting of samenstelling niet in de huisvuilzak, container of ondergrondse container kan worden afgevoerd. Grof huishoudelijk afval kan op afspraak worden opgehaald door Spaarnelanden. Daarnaast kunt u grof huishoudelijk afval brengen naar het Milieuplein (Ir. Lelyweg 51), van maandag t/m zaterdag van 08:00–15:30 uur en dinsdag van 08:00–20:00 uur. Lees meer over grof huishoudelijk afval >

Hout

Houtafval is onder te verdelen in de categorieën B-hout en C-hout. Beide soorten kunnen worden ingeleverd op het Milieuplein.

 • B-hout is verlijmd, geverfd en/of gelakt hout, zoals triplex, multiplex en spaanplaat.
 • C-hout wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd; dit is behandeld met stoffen, die de levensduur verlengen.

Huisraad

Hergebruik van oude en overbodige huisraad is een duurzame vorm van afvalverwerking; de producten zijn in hun huidige vorm opnieuw te gebruiken en leveren zo een bijdrage aan mens en milieu.

Herbruikbare huisraad

Herbruikbare huisraad, zoals een oude bank, lamp of kast, kan naar een kringloopwinkel worden gebracht, zoals de Snuffelmug in Haarlem. Dankzij dit soort maatschappelijke instanties krijgen oude spullen weer een nieuwe bestemming.

Onbruikbare huisraad

Huisraad, ongeschikt voor hergebruik, zoals een kapotte stoel of tafel, wordt ingezameld bij het Milieuplein, of kan op afspraak worden opgehaald door Spaarnelanden. Klik hier voor het maken van een afspraak.
 

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten, die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Kca wordt in Nederland gescheiden ingezameld, omdat het apart moet worden verwerkt.

Het is mogelijk om kca in te leveren bij bepaalde winkels; meestal wordt dit aangegeven met de sticker "Schadelijke stoffen? Apart en retour." Bij het Milieuplein kan kca worden ingeleverd, tot een maximum van 50 kg.
 

Kunststoffen (hard)

De producten die behoren tot de afvalstroom kunststof, betreffen harde kunststoffen, zoals tuinstoelen, speelgoed, etc. Plastic afvalproducten behoren tot een andere afvalstroom en worden apart ingezameld. Kunststoffen kunt u aanbieden op het Milieuplein.

U dient de kunststof afvalproducten schoon aan te bieden. Er kan maximaal 2 m3 worden ingeleverd.
 

Metaal

Op het Milieuplein kan er maximaal 2 m3 metaal worden ingeleverd. Metalen constructies, zoals een fiets of kinderwagen, die als grofvuil worden ingeleverd, moeten worden voorzien van een label met de tekst 'ophalen grofvuil'.
 

Papier

Bijna alle papieren verpakkingen zijn recyclebaar, mits het schoon en droog wordt ingeleverd. Ook papier met een enkel nietje of een kunststof venstertje leveren geen problemen op bij de verwerking.

Uitzonderingen

Er zijn materialen, die weliswaar (gedeeltelijk) uit papier bestaan, maar niet recyclebaar zijn in de papierkringloop. Deze materialen horen thuis in de container voor restafval: PapierLees meer meer over papier >
 

Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD)

Sinds 1 oktober 2016 mogen ook blik en drinkpakken bij het plastic afval. Deze afvalsoorten zijn uitstekend recyclebaar. Al het gescheiden ingezamelde afval gaat naar een sorteerinstallatie, waar het plastic, blik en de drinkpakken worden gesorteerd.

Lees meer over wat er in de PBD container hoort >
 

Restafval

Restafval is al het afval, dat overblijft na het scheiden van glas, gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten), kca, papier, PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken) en textiel. Restafval hoort in de ondergrondse container voor restafval, vuilniszak of grijze container (kliko, rolemmer). In wijken zonder grijze en groene containers wordt gft-afval niet apart ingezameld. In dat geval kunnen restafval en gft-afval in de betreffende ondergrondse container of in vuilniszakken worden ingezameld.

Restafval wordt verbrand. De techniek van verbrandingsovens is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat hierbij vrijwel geen schadelijke stoffen vrijkomen. Toch is het van belang om restafval tot een minimum te beperken, omdat de verbranding een dure verwerkingsmethode is.

Stenen en schoon puin

Puin en stenen dienen onverpakt en schoon te worden aangeboden. Er kan maximaal 1 m3 puin en stenen worden ingeleverd op het Milieuplein.
 

Textiel

Het hergebruiken en recyclen van textiel is bijzonder duurzaam, vergeleken met het produceren van textielproducten uit nieuwe vezels; het vervaardigen van nieuwe vezels kost veel water en energie. Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol in het inzamelingsproces van tweedehands textiel: veel producten vinden een nieuwe eigenaar en wat overblijft, wordt gerecycled.
Klik hier voor meer informatie over kringloopwinkels in de buurt.

In de textielcontainer kunnen de volgende artikelen worden gedeponeerd:
Lees meer over textiel 
 

Tuinafval (grof)

Grof tuinafval (zoals boomstronken, grote takken, tegels, delen van een schuur of schutting) kunt u inleveren op het Milieuplein, tot een maximum van 2 m3.

Grondafval (aarde/zand/klei) kan niet worden ingeleverd op het Milieuplein, maar kan naar een particulier vuilverwerkingsbedrijf worden gebracht, zoals Van der Stoel of Sortiva. Deze bedrijven kunnen naar een ‘schoongrondverklaring’ vragen. Indien u deze verklaring niet hebt, worden er kosten in rekening gebracht die zijn verbonden aan de inzameling van vervuilde grond.