Naar het overzicht

Winnaar kerstbomenactie 2022 neemt prijs in ontvangst

De dolgelukkige Boris Loeff kreeg op woensdag 26 januari jl. op het stadhuis uit handen van wethouder Eva de Raadt (Financiën, Sport en Openbare Ruimte) een cheque ter waarde van €500,- uitgereikt. Al jaren doet Boris mee met de kerstbomenactie en al die jaren droomde hij van het winnen van de Superprijs. En dit jaar bleek hij in de prijzen te zijn gevallen!

Boris ver­za­mel­de afge­lo­pen maand maar liefst 46 kerstbomen en lever­de deze in tij­dens de kerstbomenactie. Tus­sen de loot­jes die hij voor de bomen kreeg, bleek het win­nen­de lot te zit­ten waar­mee hij de Super­prijs van € 500,- wint. Boris woont in Haarlem en zit in groep 7 van de Prin­ses Bea­trix­school in Heem­ste­de. Boris wil de prijs beste­den aan een klas­sen­uit­je en gaan zwem­men met de hele klas in Cen­ter Par­cs Zandvoort zodra het weer kan.

13.511 bomen

Met de kerstbomenactie, die jaar­lijks in de gemeen­te Haarlem wordt geor­ga­ni­seerd, haal­den kin­de­ren dit jaar in totaal 13.511 bomen op. Voor iede­re boom ont­vin­gen de kin­de­ren een lot en €0,50. Met de loten maak­ten ze kans op één van de 100 VVV-bon­nen ter waar­de van €10,- en de Super­prijs ter waar­de van €500,-. Het doel van de kerstbomenactie is zoveel moge­lijk te voor­ko­men dat afge­dank­te kerstbomen gaan slin­ge­ren door de stad. De inge­za­mel­de bomen wor­den ver­snip­perd en ver­werkt tot compost.

Foto­graaf: Paul Vree­k­er - Uni­ted Photos