Naar het overzicht

Winnaar De grote Haarlemse kerstspeurtocht neemt Superprijs in ontvangst

Op woensdag 20 januari zijn de winnaars van ‘De grote Haarlemse kerstspeurtocht’ van Spaarnelanden bekendgemaakt via video. De Superprijs t.w.v. 500 euro, bestemd voor een uitje met de hele klas, is gewonnen door de tienjarige Jules Prinsen. Hij ontving de cheque met daarop het geldbedrag uit de handen van Michel Rog, wethouder van Openbare Ruimte. “Door de coronamaatregelen kon de gebruikelijke kerstbomenactie niet doorgaan, maar gelukkig kwam Spaarnelanden met dit alternatief. Ik heb de kerstspeurtocht zelf samen met mijn kinderen gedaan en het was superleuk en leerzaam om te doen!”

Naast de Super­prijs trok de wet­hou­der als ver­ras­sing ook nog drie win­naars voor de bonus­prij­zen. Deze geluk­ki­ge win­naars mogen met het hele gezin naar een voor­stel­ling naar keu­ze in de Phil­har­mo­nie of Stads­schouw­burg wan­neer deze na de lock­down weer open zijn voor bezoekers.

Bekijk de prijs­uit­rei­king via: https://youtu.be/AFILXie4nKI

De winnaar van de Superprijs

Win­naar Jules Prin­sen is 10 jaar oud en zit op basis­school De Ark. Jules is ont­zet­tend blij me het win­nen van de Super­prijs. Jules wil met de prijs met zijn klas naar Duin­rell of gaan lasergamen.

De grote Haarlemse kerstspeurtocht

I.v.m. met de coron­a­maat­re­ge­len kon de gebrui­ke­lij­ke kerstbomenactie dit jaar helaas niet door­gaan, van­daar dat Spaarnelanden een alter­na­tief orga­ni­seer­de voor kin­de­ren: De gro­te Haarlemse kerst­speur­tocht! Een actie­ve puz­zel­tocht voor kin­de­ren (en hun ouders), waar­in ze in de stad op zoek gin­gen naar ant­woor­den op vra­gen over Haarlem, Kerst en thema’s waar Spaarnelanden zich mee bezig­houdt, zoals duurzaamheid, inno­va­tie en recy­cling. Deel­ne­mers maak­ten naast de Super­prijs t.w.v. €500,- kans op VVV-bon­nen, voet­bal­len en een uitje naar het the­a­ter met het hele gezin.