Wijzigingen afvalinzameling feestdagen

Geplaatst op: 24 mei 2022

Tijdens feestdagen zijn er wijzigingen in de afvalinzameling voor de gemeente Haarlem, Zandvoort. Mogelijk moet je daarom je rolcontainer op een andere dag aanbieden. Ondergrondse containers worden altijd geleegd, ook tijdens feestdagen.

Bekijk hier­on­der de infor­ma­tie per gemeen­te, of kijk op de afval­wij­zer: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via de app ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android) is het ook moge­lijk om her­in­ne­rin­gen te ont­van­gen voor­af­gaand aan de inzameldagen.

Ope­nings­tij­den Het Milieuplein, De Remi­se en klantenservice

Het Milieuplein Haarlem, De Remi­se in Zandvoort en de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden zijn tijdens offi­ci­ë­le vrije dagen geslo­ten: donderdag 26 mei (Hemel­vaarts­dag) en maandag 6 juni (Pink­ste­ren).

Haarlem
  • Donderdag 26 mei – Hemel­vaarts­dag: geen inzameling, duo- en gft-rolcontainers wor­den op zaterdag 28 mei geleegd. Restafval-rolcontainers wor­den op vrijdag 27 of zaterdag 28 mei geleegd, check de afval­wij­zer voor de spe­ci­fie­ke dag per postcode.
  • Maandag 6 juni – Pink­ste­ren: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zaterdag 4 juni geleegd.
Zandvoort
  • Donderdag 26 mei – Hemel­vaarts­dag: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zaterdag 28 mei geleegd.
  • Maandag 6 juni – Pink­ste­ren: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zaterdag 4 juni geleegd.