Wijzigingen afvalinzameling feestdagen

Geplaatst op: 25 april 2023

Tijdens feestdagen zijn er wijzigingen in de afvalinzameling voor de gemeente Haarlem en Zandvoort. Mogelijk moet je daarom je rolcontainer op een andere dag aanbieden. Ondergrondse containers worden altijd geleegd, ook tijdens feestdagen.

Bekijk hier­on­der de wij­zi­gin­gen, of kijk voor de wij­zi­gin­gen voor jouw adres op de afval­wij­zer: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via de app ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android) is het ook moge­lijk om her­in­ne­rin­gen te ont­van­gen voor­af­gaand aan de inzameldagen.

Ope­nings­tij­den Het Milieuplein, De Remi­se, De Recy­cle­wa­gen en klantenservice

Het Milieuplein Haarlem, De Remi­se in Zandvoort, De Recy­cle­wa­gen en de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden zijn tijdens de vol­gen­de feest­da­gen geslo­ten: donderdag 27 april (Konings­dag), donderdag 18 mei (Hemel­vaarts­dag) en maandag 29 mei (Pink­ste­ren). Op vrijdag 5 mei (Bevrij­dings­dag) zijn het Milieuplein en de Recy­cle­wa­gen wél geopend.

Gewij­zig­de inzameling duocontainers en gft-containers (Haarlem en Zandvoort)
  • Donderdag 27 april - Konings­dag: geen inzameling, duo- en gft-rolcontainers wor­den op zaterdag 29 april geleegd.
  • Vrijdag 5 mei - Bevrij­dings­dag: geen wij­zi­gin­gen, inzameling zoals gebruikelijk.
  • Donderdag 18 mei – Hemel­vaarts­dag: geen inzameling, duo- en gft-rolcontainers wor­den op zaterdag 20 mei geleegd.
  • Maandag 29 mei – 2e Pink­ster­dag: geen inzameling, duo- en gft--rolcontainers wor­den op zaterdag 27 mei geleegd.
Bedrijfsafval

Meer weten over de gewij­zig­de inzameling voor bedrijfsafval? Kijk dan hier.