Werkzaamheden in parkeergarage De Dreef

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart a.s. voeren de Provincie Noord-Holland en Parkeerservice Spaarnelanden bekabelingswerkzaamheden uit in parkeergarage De Dreef in Haarlem.

De werkzaamheden vin­den plaats van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart 2022 tus­sen 07:00 en 17:00 uur.

Gedu­ren­de de werkzaamheden blijft de par­keer­ga­ra­ge geo­pend voor gebruik. Wel zijn som­mi­ge par­keer­plaat­sen afge­zet en niet toe­gan­ke­lijk voor gebrui­kers. Moge­lijk is er spra­ke van geluids­over­last en wel­licht stof- en geu­ro­ver­last. We doen ons best om de over­last zoveel moge­lijk te beperken.