Werkzaamheden en wegafzettingen 4 en 5 mei

Geplaatst op: 3 mei 2022

Op 4 mei herdenken we onze oorlogsslachtoffers. In Haarlem en Zandvoort vinden de herdenkingen plaats bij verschillende monumenten.

De afge­lo­pen dagen heb­ben we het groen rond­om deze monu­men­ten gron­dig onkruid­vrij gemaakt en zor­gen we ervoor dat er geen zwerf­val is. Om de her­den­kin­gen in alle rust te laten ver­lo­pen, plaat­sen we een aan­tal afzet­tin­gen. Daar­om wor­den de vol­gen­de wegen tij­de­lijk afgesloten:

Haarlem

In Haarlem is de Jan Gij­zen­ka­de ter hoog­te van de Rijks­straat­weg afge­slo­ten van­af 19:00 uur tot na de her­den­king om 20:00 uur. 

Meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de her­den­kin­gen in Haarlem lees je hier

Zandvoort

In Zandvoort zijn er her­den­kin­gen en is er een stil­le tocht.

Tus­sen 11:30 en 12:45 uur zijn de wegen afge­zet rond­om het Joods monu­ment op de hoek van de J. van Heems­ker­ck­straat en Dr. J.G. Mezgerstraat:

  • Bou­le­vard Barnaart
  • J. van Heemskerckstraat
  • Dr. Johan­nus G. Mezgerstraat
  • Bur­ge­mees­ter Engel­berts­straat (boven de Zeestraat).

Tus­sen 19:30 en 20:30 uur zijn de wegen afge­slo­ten rond­om de roton­de Van Lennepweg/Linnaeusstraat, bij het Herdenkingsmonument:

  • Van Len­nep­weg van­af de Vondellaan
  • Van Len­nep­weg van­af de Nico­laas Beetslaan
  • Dr. Jaco­bus P. Thijs­se­weg van­af de Jacob Catsstraat
  • Lin­na­eus­straat van­af de Heimansstraat.
Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de her­den­kin­gen in Zandvoort lees je hier