Speeltoestellen krijgen schoonmaakbeurt in Haarlem

Om de 2 jaar reinigt Spaarnelanden in opdracht van de gemeente Haarlem de speeltoestellen in de openbare ruimte.

Schoon­ma­ken

Het schoon­ma­ken gebeurt met een hoge­druk­rei­ni­ger. Tijdens de werkzaamheden zijn de speel­toe­stel­len even niet te gebrui­ken. De werkzaamheden door heel Haarlem heen nemen naar ver­wach­ting in totaal zo’n 8 weken in beslag. Onge­veer 1.100 speel­toe­stel­len krij­gen een schoonmaakbeurt.